Bloki dyplomowania na studiach inżynierskich
Inżynieria oprogramowania
Systemy sieciowe
ZAPRASZAMY!
Bloki dyplomowania na studiach magisterskich
NOWOŚĆ! Systemy rozproszone i platformy mobilne
NOWOŚĆ! Korporacyjne sieci komputerowe
Interaktywna grafika komputerowa
ZAPRASZAMY!
Instytut
Informatyki
Stosowanej
Politechniki
Łódzkiej
Institute of
Applied
Computer Science
Lodz University of
Technology
90-924 Łódź, ul. Stefanowskiego 18/22 | tel (+48) 42 631 27 50 | fax (+48) 42 631 27 55