kontakt    mapa strony  
    polski   english

Przetwarzanie bez granic, UbiComp

W ramach paradygmatu wszechobecnej komputeryzacji i inteligencji otoczenia w Instytucie powstała inicjatywa badawcza Ubicomp.pl
 
Główne kierunki badań i zainteresowań rozwijanych w ramach przetwarzania bez granic to transdyscyplinarne projektowanie systemów ICT z uwzględnieniem czynników ludzkich w zastosowaniach przemysłowych, medycznych i życiu codziennym, a także systemy perswazyjne.
Przykładem takiego systemu jest SubRosa zapewniająca odpowiednie warunki do cichej pracy w przestrzeniach ogólnodostępnych. SubRosa analizuje poziom hałasu w pomieszczeniu i na tej podstawie wyświetla w sposób interaktywny wizualizację typu ambient w celu metaforycznego wpływania na zachowanie użytkowników.
 
Ubicomp-SubRosa
 
Innym projektem badawczym jest Vertoid. To aplikacja mobilna nakłaniająca użytkowników do zmiany stylu życia na bardziej ekologiczny, dzięki czemu ograniczana jest emisja dwutlenku węgla CO2 do atmosfery.
 
 
Projekty perswazyjne grupy Ubicomp.pl były kilkakrotnie publikowane i nagradzane na międzynarodowych forach innowacyjności.

powrót do góry


Redakcja:
Andrzej Romanowski

Ostatnia modyfikacja:
2016-04-09 15:15:05, Andrzej Romanowski