kontakt    mapa strony  
    polski   english

Publikacje 2014

  Zagranicznych Polskich  
Punkty za publikacje 729   Lista publikacji za rok 2013
Dysertacji 0 3 Lista publikacji za rok 2012
Monografii 1 1 Lista publikacji za rok 2011
Rozdziałów w monografiach 29 8 Lista publikacji za rok 2010
Artykułów w czasopismach wszystkich 17 8 Lista publikacji za rok 2009
Artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej 13 0 Lista publikacji za rok 2008
Redakcji materiałów konferencyjnych 0 0 Lista publikacji za rok 2007
Referatów 15 0 Lista publikacji za rok 2006

Dysertacje

 1. Duch Piotr: Optymalizacja algorytmów numerycznych wykorzystujących równania różnicowe całkowitych i niecałkowitych rzędów. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2014, 166 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Ostalczyk Piotr, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.
 2. Kapusta Paweł: Algorytmy równoległego przetwarzania danych pomiarowych i obrazów w wybranych systemach tomografii przemysłowej. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2014, 166 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Sankowski Dominik, ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.
 3. Majchrowicz Michał: Algorytmy przetwarzania danych w rozproszonych s´rodowiskach. Łódź: Politechnika Łódzka, I-24 2014, 163 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: , ISBN: , ISSN:  <seria: , wolumin , nr > (PHD, DOM) 0/0 p.

Książki

 1. Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014, 199 s.;  (MONO, DOM, R, -)  5,00/ 5,00 p.
 2. Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.;  (MONO, INT, R, -)  5,00/ 5,00 p.

Rozdziały w książkach

 1. Babout Laurent, Janaszewski Marcin: Dedicated 3D image processing methods for the analysis of X-ray tomography data: case study of materials science.. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 309-338. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 2. Banasiak Robert, Wajman Radosław, Jaworski Tomasz, Fiderek Paweł, Nowakowski Jacek, Fidos Henryk: Two-phase gas -liquid flow structures and phase distribution determination based on 3D electrical capacitance tomography visualization.. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 231-255. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 3. Bąkała Marcin, Wojciechowski Rafał, Sankowski Dominik: Computer systems for studying dynamic properties of materials at high temperatures. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 537-558. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 4. Bieniecki Wojciech, Stoliński Sebastian, Stasiak-Bieniecka Magdalena: Computer-aided recognition and assessment of sketched function graphs consisting of  straight lines and parabolas using least-squares fitting. In: Współczesne zagadnienia modelowania matematycznego. Warszawa 2014, p. 79-80. <Współczesne zagadnienia modelowania matematycznego Ed. Sikora Jan. Warszawa: Instytut Elektrotechniki 2014, 130 p.; , ISBN: 978-83-61956-> (MONO, INT, -)  0,00/ 0,00 p.
 5. Bieniecki Wojciech, Grabowski Szymon: Various approaches to processing and analysis of images obtained from immunoenzymatic visualization of secretory activity with ELISPOT method.. In: Advances in the Theory and Applications of Non-integer Order Systems.. Londyn 2014, p. 475-512. <Advances in the Theory and Applications of Non-integer Order Systems. Ed. Mitkowski Wojciech, Kacprzyk Janusz, Baranowski Jerzy. Londyn: Spinger 2014, 323 p.; , ISBN: 978-3-319-009> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 6. Błaszczyk Sylwester, Jachowicz Rafał, Duch Piotr, Łaski Maciej, Wulkiewicz Adam, Ostalczyk Piotr, Sankowski Dominik: Application of fractional-order derivative for edge detection in mobile robot system.. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 159-171. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 7. Brzeziński Dariusz, Rowińska Zdzisława, Gocławski Jarosław: Numerical Calculations Accuracy Issues in Basic Programming Teaching. W: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Łódź 2014, s. 109-131. <Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014, 199 s.; , ISBN: 978-83-7283-5> (MONO, DOM, -)  6,00/ 6,00 p.
 8. Busiakiewicz Mateusz, Romanowski Andrzej: Application of Multitouch Technology for Educational Purposes in Primary School. W: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Łódź 2014, s. 134-152. <Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014, 199 s.; , ISBN: 978-83-7283-5> (MONO, DOM, -)  6,00/ 6,00 p.
 9. Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej: Tomographic visualization of dynamic industrial solid transporting and storage systems.. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 257-280. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 10. Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: Algorytmy kompresji danych bioinformatycznych. W: Tom 10. Bioinformatyka. Warszawa 2014, s. 15-40. <Tom 10. Bioinformatyka. Praca zbiorowa red. Torbicz Władysław. Warszawa: EXIT 2014, 436 s.; B5, ISBN: 978-83-7837-0> (MONO, DOM, -)  4,00/ 4,00 p.
 11. Duch Piotr, Jachowicz Rafał, Błaszczyk Sylwester, Łaski Maciej, Wulkiewicz Adam, Ostalczyk Piotr, Sankowski Dominik: Partial fractional-order difference in the edge detection. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 139-157. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 12. Duch Piotr, Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester, Ostalczyk Piotr: Variable-, Fractional-Order Dead-Beat Control of a Robot Arm.. In: Advances in the Theory and Applications of Non-integer Order Systems.. Londyn 2014, p. 313-323. <Advances in the Theory and Applications of Non-integer Order Systems. Ed. Mitkowski Wojciech, Kacprzyk Janusz, Baranowski Jerzy. Londyn: Spinger 2014, 323 p.; , ISBN: 978-3-319-009> (MONO, INT, -)  0,00/ 0,00 p.
 13. Fabijańska Anna, Węgliński Tomasz, Gocławski Jarosław, Mikołajczyk-Wieczorek Wanda, Zakrzewski Krzysztof, Nowosławska Emilia: Automatic Assessment of Skull Circumference in Craniosynostosis. In: Computer Vision and Graphics, Lecture Notes in Computer Science.  2014, p. 179-186. <Computer Vision and Graphics, Lecture Notes in Computer Science Ed. Chmielewski Leszek, Kozera R., Shin Bok-Suk, Wojciechowski Konrad. : Springer International Publishing Switzerland 2014, 691 p.; , ISBN: 978-3-319-113> (MONO, INT, -)  0,00/ 0,00 p.
 14. Fabijańska Anna, Węgliński Tomasz: Image processing and analysis algorithms for assessment and diagnosis of brain diseases.. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 513-535. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 15. Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Segmentation methods in the selected industrial computer vision application.. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 23-48. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 16. Fabijańska Anna, Gocławski Jarosław, Mikołajczyk-Wieczorek Wanda: The Assessment of Brain Volume in the Postoperative Craniosynostosis. In: Information Technologies in Biomedicine Vol. 3, Advances in Intelligent Systems and Computing.  2014, p. 127-138. <Information Technologies in Biomedicine Vol. 3, Advances in Intelligent Systems and Computing Ed. Piętka Ewa, Kawa Jacek, Więcławek Wojciech. : Springer 2014, 420 p.; , ISBN: 978-3-319-065> (MONO, INT, -)  0,00/ 0,00 p.
 17. Gocławski Jarosław, Węgliński Tomasz, Fabijańska Anna: Accelerating the 3D Random Walker Image Segmentation Algorithm by Image Graph Reduction and GPU Computing.. In: Image Processing and Communications Challenges 6, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 313.  2014, p. 45-52. <Image Processing and Communications Challenges 6, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 313 Ed. Choraś Ryszard. : Springer 2014, 420 p.; , ISBN: 978-3-319-065> (MONO, INT, -)  0,00/ 0,00 p.
 18. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej, Nowak Grzegorz, Sankowski Dominik: Tomography data processing for multiphase industrial process monitoring. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 281-308. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 19. Jachowicz Rafał, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Łaski Maciej, Wulkiewicz Adam, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Pattern recognition algorithms for the navigation of mobile platform. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 117-137. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 20. Jackowska-Strumiłło Lidia, Strumiłło Paweł, Nowakowski J., Tomczak P.: A Case Study on Implementation of an Audience Response System in the Fundamentals of Computer Science Course. In: Human-Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 3.  2014, p. 129-140. <Human-Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 3 Ed. Hippe Zdzisław, Kulikowski Juliusz, Mroczek Teresa, Wtorek Jerzy. : Springer 2014, 367 p.; B5, ISBN: 978-3-319-084> (MONO, INT, -)  5,00/10,00 p.
 21. Kosiński Tomasz, Grzelak Piotr, Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew: Tackling the Computer Overuse Cause of Chronic Musculoskeletal Problems with the Concept of a Tangible Personal Persuasive Avatar.. W: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Łódź 2014, s. 171-183. <Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014, 199 s.; , ISBN: 978-83-7283-5> (MONO, DOM, -)  0,00/ 0,00 p.
 22. Kucharski Jacek, Jaworski Tomasz, Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr: Infra-red thermovision in surface temeperature control system.. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 411-435. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 23. Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Jachowicz Rafał, Wulkiewicz Adam, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Management software for distrubuted mobile robot system. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 73-91. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 24. Ostalczyk Piotr: Line fractional-order difference/sum, its properties and application in image processing. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 49-69. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 25. Ostalczyk Piotr, Duch Piotr, Brzeziński Dariusz, Sankowski Dominik: Order Functions Selection in the Variable-, Fractional - Order PID Controller. In: Advances in Modelling and Control of Non-integer-order Systems LNCS.  2014, p. 159-170. <Advances in Modelling and Control of Non-integer-order Systems LNCS Ed. Latawiec Krzysztof, Łukaniszyn Marian, Stanisławski Rafał. : Springer Heidelberg New York Dordrecht London 2014, 295 p.; , ISBN: 978-3-319-098> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 26. Ostalczyk Piotr: The Fractional - Order Backward - Difference of a Product of Two Discrete-Variable Functions (Discrete Fractional Leibnitz Rule). In: Advances in Modelling and Control of Non-integer-order Systems LNCS.  2014, p. 59-68. <Advances in Modelling and Control of Non-integer-order Systems LNCS Ed. Latawiec Krzysztof, Łukaniszyn Marian, Stanisławski Rafał. : Springer Heidelberg New York Dordrecht London 2014, 295 p.; , ISBN: 978-3-319-098> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 27. Ostalczyk Piotr: Variable-,Fractional-Order Digital Filter Theoretical Background.. W: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Łódź 2014, s. 11-21. <Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014, 199 s.; , ISBN: 978-83-7283-5> (MONO, DOM, -)  0,00/ 0,00 p.
 28. Raniszewski Marcin: Data set preperation for K-NN classifier using the measure of repersentativeness. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 3-21. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 29. Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: The computer evaluation of sufrace color changes in cultivated plants influenced by different environmental factors.. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 439-473. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 30. Skuza Michał, Romanowski Andrzej: Processing Financial Data in Big Data Distributed Environment Using Sentiment Analysis. W: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Łódź 2014, s. 95-107. <Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014, 199 s.; , ISBN: 978-83-7283-5> (MONO, DOM, -)  0,00/ 0,00 p.
 31. Stoliński Sebastian, Bieniecki Wojciech: Computer Aided Evaluation  of Selected Examination Tasks in Mathematics Using Generalized Hough Transform. W: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Łódź 2014, s. 185-199. <Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014, 199 s.; , ISBN: 978-83-7283-5> (MONO, DOM, -)  0,00/ 0,00 p.
 32. Strzecha Krzysztof: A Case Study on Implementation of an Audience Response System in the Fundamentals of Computer Science Course. In: Human-Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 3. Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing. Cham 2014, p. 129-140. <Human-Computer Systems Interaction: Backgrounds and Applications 3. Seria: Advances in Intelligent Systems and Computing Ed. Hippe Zdzisław. Cham: Springer International Publishing Switzerland 2014, 178 p.; , ISBN: 978-3-319-084> (MONO, INT, -)  0,00/ 0,00 p.
 33. Strzecha Krzysztof, Fabijańska Anna, Koszmider Tomasz, Sankowski Dominik: Selected algorithms of quantitative image analysis for measurements of properties characterizing interfracial interactins at high temperatures. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 339-382. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 34. Ślot Krzysztof, Owczarek Agnieszka, Janczyk Maria: Vision based human-machine interfaces: visem recognition. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 173-194. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 35. Wajman Radosław, Grudzień Krzysztof, Banasiak Robert, Romanowski Andrzej, Chaniecki Zbigniew, Sankowski Dominik: Theoretical introduction to image reconstruction for capacitance process tomography. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 383-410. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 36. Wulkiewicz Adam, Jachowicz Rafał, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Łaski Maciej, Sankowski Dominik, Ostalczyk Piotr: Advanced vision systems in detection and analysis of characteristic features of objects. In: Computer Vision in Robotics and Industrial Applications. Singapur 2014, p. 93-115. <Computer Vision in Robotics and Industrial Applications Ed. Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek. Singapur: World Scientific 2014, 563 p.; , ISBN: 978-981-4583-> (MONO, INT, -) 10,00/10,00 p.
 37. Zarzycki Maciej, Romanowski Andrzej, Sierszeń Artur, Sturgulewski Łukasz: Generating and Modelling Network Traffic. W: Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Łódź 2014, s. 33-58. <Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in Data and Signal Processing. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik, Tadeusiewicz Ryszard. Łódź: Łódź: Wydaw. Politech. 2014, 199 s.; , ISBN: 978-83-7283-5> (MONO, DOM, -)  6,00/ 6,00 p.

Artukuły w czasopismach naukowych

 1. Babout Laurent, Jopek Łukasz, Preuss M.: 3D characterization of trans-and inter-lamellar fatigue in (...) Ti alloy.. MATERIALS CHARACTERIZATION, 2014, vol. , no. , p. 1-32, ISSN: 1044-5803 (INT, PHI) 45,00/45,00 p.
 2. Brzeziński Dariusz, Ostalczyk Piotr: High-accuracy numerical integration methods for fractional order derivatives and integrals computations.. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 2014, vol. 62, no. 2, p. 723-733, ISSN: 0239-7528 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 3. Budzisz J., Mosorow Włodzimierz, Biedroń Sebastian: Comparison of non-linear palette usage for gamma-ray tomography imaging.. Image Processing & Communications, 2014, vol. 18, no. 2-3, p. 119-125, ISSN: 1425-140X (INT, -)  8,00/ 8,00 p.
 4. Cieślak Adam, Zgraja Jerzy: Pulse method for estimation thermal diffusivity of induction heated charge. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik , nr 2, s. 9-11, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 5. Danek Agnieszka, Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: Indexes of Large Genome Collections on a PC. PLoS One, 2014, vol. , no. , p. , ISSN: 1932-6203 (INT, PHI) 40,00/40,00 p.
 6. Deorowicz Sebastian, Grabowski Szymon: Efficient algorithms for the longest common subsequence ink-length substrings. INFORMATION PROCESSING LETTERS, 2014, vol. 114, no. , p. 634-638, ISSN: 0020-0190 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 7. Fabijańska Anna, Gocławski Jarosław: A New Accelerated Graph-Based Method of Image Segmentation Applying Minimum Spanning Tree. IET Image Processing, 2014, vol. 4, no. 8, p. 239-251, ISSN: 1751-9659 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 8. Fabijańska Anna, Węgliński Tomasz, Zakrzewski Krzysztof, Nowosławska Emilia: Assessment of Hydrocephalus in Children Based on Digital Image Processing and Analysis. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science, 2014, vol. 24, no. , p. 299-312, ISSN: 1641-876X (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 9. Fabijańska Anna: Segmentation of Pulmonary Vascular Tree from 3D CT Thorax Scans,. Biocybernetics and Biomedical Engineering, 2014, vol. , no. , p. 1-14, ISSN: 0208-5216 (INT, PHI) 15,00/15,00 p.
 10. Fiderek Paweł, Wajman Radosław, Kucharski Jacek: Fuzzy clustering based algorithm for determination of the two-phase gas-liquid flows similarity level. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik , nr 2, s. 52-55, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 11. Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek: Algorytm regulacji dwuwymiarowego pola temperatury powierzchni obracającego się walca stalowego. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik , nr 2, s. 28-31, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 12. Frączyk Andrzej, Jaworski Tomasz, Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Projekt inteligentnego generatora w.cz. do indukcyjnego nagrzewania wsadów. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik , nr 2, s. 20-23, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 13. Giaquinta Emanuele, Fredrikson Kimmo, Grabowski Szymon, Tomescu Alexandru, Ukkonen Esko: Motif matching using gapped patterns. THEORETICAL COMPUTER SCIENCE, 2014, vol. 548, no. , p. 1-13, ISSN: 0304-3975 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 14. Grabowski Szymon, Deorowicz Sebastian, Rogulski Łukasz: Disk-based compression of data from genome sequencing. BIOINFORMATICS, 2014, vol. , no. , p. , ISSN: 1367-4803 (INT, PHI) 45,00/45,00 p.
 15. Grabowski Szymon, Bieniecki Wojciech: Tight and simple Web graph compression for forward and. DISCRETE APPLIED MATHEMATICS, 2014, vol. 163, no. , p. 298-306, ISSN: 0166-218X (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 16. Kapusta Paweł, Majchrowicz Michał, Jackowska-Strumiłło Lidia, Sankowski Dominik: Distributed, Multi-Gpu System for Solving Linear Reconstruction Algorithms in 3D Electrical Capacitance Tomography. Image Processing & Communications, 2014, vol. 19, no. , p. , ISSN: 1425-140X (INT, -: IF = 4,458)  8,00/ 8,00 p.
 17. Kobos Witold, Zgraja Jerzy: Pasywne układy LLC i LCCL dopasowania impedancji obciążenia indukcyjnie nagrzewanego wsadu. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik , nr 2, s. 40-43, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 18. Mosorow Włodzimierz: System USOS – informacyjno-edukacyjne środowisko Uczelni Wyższych w Polsce. Wistnyk Uniwersytetu Narodowego, 2014, rocznik 775, nr 2013, s. 3-7, ISSN: 0321-0499 (DOM, -: IF = 1,537)  0,00/ 0,00 p.
 19. Ostalczyk Piotr: Remarks on five equivalent forms of the fractional - order backward - difference. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 2014, vol. 62, no. 2, p. 271-278, ISSN: 0239-7528 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 20. Rudyanto Rina, Kerkstra Sjoerd, van Rikxoort Eva, Fetita Catalin, Brillet Pierre-Yves, Lefevre Christophe, Xue Wenzhe, Zhu Xiangjun, Liang Jianming, Oksuz Ilkay, Unay Devrim, Kadipasaoglu Kamuran, Estepar Raul, Fabijańska Anna, Smistad Erik, Elster Anne, Lindseth Frank, Foruzan Amir, Kiros Ryan, Popuri Karteek, Cobzas Dana, Jimenez-Carretero Daniel, Santos Andres, Ledesema-Carbayo Maria, Helmberger Michael, Urschler Martin, Pienn Michael, Bosboom Dennis, Campo Arantza, Prokop Mathias, de Jong Pim, de Solorzano Carlos, Munoz-Barrutia Arrate, van Ginneken Bram: Comparing algorithms for automated vessel segmentation in computed tomography scans of the lung: The VESSEL12 study. MEDICAL IMAGE ANALYSIS, 2014, vol. 18, no. 7, p. 1217-1232, ISSN: 1361-8415 (INT, PHI) 45,00/45,00 p.
 21. Sierszeń Artur: Reduction of reference set for network data analyzing using the bubble algorithm.. Image Processing & Communications, 2014, vol. 313, no. , p. 319-328, ISSN: 1425-140X (INT, -)  8,00/ 8,00 p.
 22. Strzecha Krzysztof, Zgraja Jerzy: Estymacja kąta przesunięcia fazowego przy nagrzewaniu indukcyjnym w.cz. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik , nr 2, s. 56-59, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 23. Wajman Radosław, Banasiak Robert: Tunnel-based method of sensitivity matrix calculation for 3D-ECT imaging. Sensor Review, 2014, vol. 34, no. 3, p. 273-283, ISSN: 0260-2288 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 24. Zgraja Jerzy: Computer simulation of induction heating process for system powered from series inverter. Przegląd Elektrotechniczny, 2014, rocznik , nr 2, s. 48-51, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.
 25. Żurek Dominik, Urbanek Piotr, Jaworski Tomasz, Kosiński Tomasz, Adamiak Krzysztof: Movement optimization of hexapod walking robot using genetic algorithm.. Image Processing & Communications, 2014, vol. 19, no. , p. , ISSN: 1425-140X (INT, -: IF = 4,458)  8,00/ 8,00 p.

Referaty w materiałach konferencyjnych

 1. Brzeziński Dariusz, Ostalczyk Piotr: Accuracy evaluation of classical integer order and direct non-integer order based numerical algorithms  of non-integer order derivatives and integrals computations., p. 553-560. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems.ACSIS, Vol. 2. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 2. Cisłak Aleksander, Grabowski Szymon: Experimental evaluation of selected tree structures for exact and approximate k-nearest neighbor classification, p. 93-100. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems.ACSIS, Vol. 2. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 3. Fabijańska Anna: Gaussian-Based Approach to Subpixel Detection of Blurred and Unsharp Edges., p. 641-650. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems.ACSIS, Vol. 2. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 4. Garbaa Hela, Jackowska-Strumiłło Lidia, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej: Neural network approach to ECT inverse problem solving for estimation gravitational solids flow., p. 19-26. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems.ACSIS, Vol. 2. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 5. Grabowski Szymon: New Tabulation and Sparse Dynamic Programming Based Techniques for Sequence Similarity Problems, p. 202-211. < Ed. Holub Jan, Zdarek Jan. Prague Stringology Conference. Czechy, 1-3.09.2014. Praga: 2014, ISBN: 978-80-01-055> (INT, REF) 0/0 p.
 6. Grabowski Szymon, Raniszewski Marcin: Two Simple Full-Text Indexes Based on the Suffix Array, p. 179-191. < Ed. Holub Jan, Zdarek Jan. Prague Stringology Conference. Czechy, 1-3.09.2014. Praga: 2014, ISBN: 978-80-01-055> (INT, REF) 0/0 p.
 7. Hanus Robert, Zych M, Petryka Leszek, Mosorow Włodzimierz, Hanus Paweł: Applications of the phase method in radioisotope measurements of the liquid - solid particles flow in the vertocal pipeline, p. 164-168. < Ed. Komitet Konferencyjny . Experimental Fluid Mechanics 2014. Czechy, 18-21.11.2014. Liberec: 2014, ISBN: > (INT, REF) 0/0 p.
 8. Nowakowski Jacek, Ostalczyk Piotr, Sankowski Dominik, Banasiak Robert, Wajman Radosław, Fiderek Paweł: Modelling of two-phase gas/liquid flow system using fractional calculus, p. 7-8. < Ed. Komitet Konferencyjny . 5th International Workshop on Process Tomography. Korea, September 16-18, 201. Jeju National Univer: 2014, ISBN: > (INT, REF) 0/0 p.
 9. Paluch Michał, Jackowska-Strumiłło Lidia: The influence of using fractal analysis in hybrid MLP model for short - term forecast of close prices on Warsaw Stock Exchage., p. 111-118. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems.ACSIS, Vol. 2. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 10. Stoliński Sebastian, Bieniecki Wojciech, Stasiak-Bieniecka Magdalena: Computer Aided Assessment of Linear and Quadratic Function Graphs Using, p. 651-658. < Ed. Ganzha Maria, Maciaszek Leszek, Paprzycki Marcin. Proceedings of the 2014 Federated Conference on Computer Science and Information Systems.ACSIS, Vol. 2. Warszawa, 7-10. 09.2014. Warszawa: 2014, ISBN: 978-83-60810-> (INT, REF) 0/0 p.
 11. Strzecha Krzysztof, Zgraja Jerzy, Koszmider Tomasz: Serwisowa komunikacja zdalna systemu do nagrzewania indukcyjnego, p. 153-158. < Ed. Komitet Konferencyjny . Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych.. Polska, 15-17.09.2014. Kielce: 2014, ISBN: 978-83-63792-> (INT, REF) 0/0 p.
 12. Strzecha Krzysztof, Zgraja Jerzy: System bazodanowy wspomagający sterowanie i archiwizację procesu nagrzewania indukcyjnego, p. 145-152. < Ed. Komitet Konferencyjny . Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych.. Polska, 15-17.09.2014. Kielce: 2014, ISBN: 978-83-63792-> (INT, REF) 0/0 p.
 13. Susik Robert, Grabowski Szymon, Fredrikson Kimmo: Multiple Pattern Matching Revisited, p. 59-70. < Ed. Holub Jan, Zdarek Jan. Prague Stringology Conference. Czechy, 1-3.09.2014. Praga: 2014, ISBN: 978-80-01-055> (INT, REF) 0/0 p.
 14. Urbanek Piotr, Zgraja Jerzy, Kucharski Jacek: Analiza mozliwości przewidywania temperaturowych zmian impedancji układu grzejnego na podstawie jego charakterystyki częstotliowściowej, p. 63-72. < Ed. Komitet Konferencyjny . Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych.. Polska, 15-17.09.2014. Kielce: 2014, ISBN: 978-83-63792-> (INT, REF) 0/0 p.
 15. Zgraja Jerzy: Wykorzystywanie interfejsu API w personalizacji komercyjnego pakietu Flux do obliczeń indukcyjnych układów grzejnych., p. 159-166. < Ed. Komitet Konferencyjny . Konferencja Naukowo-Techniczna Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych.. Polska, 15-17.09.2014. Kielce: 2014, ISBN: 978-83-63792-> (INT, REF) 0/0 p.

Patenty - złożone wnioski

 1. PAT_WLA. PL, nr . Sposób dopasowania nadążnego układu impedancji falownika do indukcyjnego nagrzewania oraz układu nadążnego dopasowania impedancji falownika do indukcyjnego nagrzewania.. Int. Cl. . . Twórcy: Kobos Witold, Zgraja Jerzy. Złoż. 2014-08-25.

powrót do góry


Redakcja:
Wojciech Bieniecki
Edyta Zientalak-Orłowska

Ostatnia modyfikacja:
2015-08-05 11:39:20, Wojciech Bieniecki