contact    site map  
    polski   english

Diploma course: Distributed systems and mobile platforms

Graduate profile

Absolwent specjalności Systemy Rozproszone i Platformy Mobilne posiada wiedzę umożliwiającą budowę złożonych aplikacji biznesowych cechujących się rozproszoną architekturą zorientowaną usługowo i uwzględniających specyfikę interfejsów platform mobilnych.

W swojej pracy potrafi efektywnie wykorzystywać nowoczesne metody i narzędzia inżynierii oprogramowania, tak w zakresie projektowania, jak i konstrukcji systemów dla środowiska rozproszonego i mobilnego.

Zna nowoczesne technologie internetowe, wybrane języki skryptowe oraz mechanizmy działania wyszukiwarek sieciowych.

Potrafi efektywnie współdziałać w ramach zespołu programistycznego oraz dobierać odpowiednie narzędzia i metody dla potrzeb realizacji projektów o małej i średniej złożoności.

Zdobyta wiedza umożliwia mu znalezienie pracy w przemyśle informatycznym lub placówkach badawczych.

Core courses

      sem. I sem. II sem. III
l.p. Nazwa przedmiotu ECTS wyk ćwi lab wyk ćwi lab wyk ćwi lab
1 Programowanie w językach skryptowych 4       15   30      
2 Projektowanie systemów obiektowych i rozproszonych 4 15   30            
3 Programowanie zespołowe 2       15   15      
4 Eksploracja danych w Internecie  (Web-mining) 4             15   30
5 Interfejsy platform mobilnych 2 15   15            

Elective course suite: Przetwarzanie danych rozproszonych

      sem. I sem. II sem. III
l.p. Nazwa przedmiotu ECTS wyk ćwi lab wyk ćwi lab wyk ćwi lab
1 Języki i środowiska przetwarzania danych rozproszonych 2       15   15      
2 Architektura chmur i wirtualizacja 2             15   15

Elective course suite: Technologie HTML5 na platformach mobilnych

      sem. I sem. II sem. III
l.p. Nazwa przedmiotu ECTS wyk ćwi lab wyk ćwi lab wyk ćwi lab
1 HTML5 na platformach IOS i Windows Phone 2       15   15      
2 Multimedia, animacje i obsługa urządzeń zewnętrznych w HTML5 2             15   15
  4 0 0 0 15 15   15 0 15

Elective course suite: Przetwarzanie informacji tekstowej

      sem. I sem. II sem. III
l.p. Nazwa przedmiotu ECTS wyk ćwi lab wyk ćwi lab wyk ćwi lab
1 Technologie XML 2       15   15      
2 Inteligentne przetwarzanie tekstu 2             15   15
 
Slides (PDF 0.7MB)

return to the top