contact    site map  
    polski   english

Diploma course - Network systems

Graduate profile

Student po ukończeniu specjalności powinien posiadać wiedzę niezbędną z zakresu obsługi i użytkowania sieci komputerowych ze szczególnym uwzględnieniem:

Umiejętności obejmujące zagadnienia zarządzania sieciami komputerowymi, w szczególności:

Presentation of the suite (PDF, 3.5MB)
Presentation of elective suites (PDF, 3MB)

Diploma theses topics

 1. Bezpieczeństwo usług internetowych
 2. Projektowanie, budowa, konfiguracja, wdrażanie sieci komputerowych
 3. Protokół transmisji plików w sieci Internet: Przegląd własności i zastosowania.
 4. Analiza porównawcza programów obsługi poczty elektronicznej.
 5. Sieci LAN, WAN oraz połączenie sieci LAN z WAN.
 6. Technologie, protokoły i standardy sieciowe, sieci bezprzewodowe
 7. Urządzenia sieciowe
 8. Projektowanie, budowa, konfiguracja i wdrażanie sieci komputerowych
 9. Monitorowanie i zarządzanie sieciami komputerowymi
 10. Bezpieczeństwo sieci komputerowych
 11. Usługi sieciowe
 12. Sieciowe systemy operacyjne, Środowisko windows 2003 server i usługi powiązane

Core subjects

 
 
 
 
Sem V
Sem VI
Sem VII
l.p.
Nazwa przedmiotu
ECTS
e
w
ć
l
w
ć
l
w
ć
l
1
Podstawy kryptografii
2
 
15
 
15
 
 
 
 
 
 
2
Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji i elementy prawa komputerowego
1
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
3
Bezpieczeństwo systemów sieciowych
5
e
 
 
 
30
 
30
 
 
 
 
Programowanie sieciowe 1
4
 
 
 
 
15
 
30
 
 
 
4
Projektowanie i realizacja sieci komputerowych
4
e
 
 
 
30
 
15
 
 
 
5
Sieciowe systemy operacyjne
4
 
15
 
30
 
 
 
 
 
 
6
Zarządzanie i monitorowanie sieci komputerowych
4
e
 
 
 
 
 
 
15
 
30
7
Podstawy teorii sygnałów
2
 
15
 
15
 
 
 
 
 
 
 
 
26
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
60
0
60
75
0
75
15
0
30

Elective suites ...

return to the top