kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ, z-ca dyr. d/s dydakt

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ, z-ca dyr. d/s dydaktPokój: bud. A10 p. 306
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 306
E-mail:
Godziny przyjęć: 05.02.2018, godz. 12-13; 08.02.2018, godz. 12-13; 14.02.2018, godz. 13:15-14; 19.02.2018, godz. 12-13Druga poprawa kolokwium z LM i ItCS odbędzie się  w dniu 16. lutego 2018 r. (piątek), o godz. 8:30 w audytorium E-1 w gmachu A10 (WEEIA).

Druga poprawa testów C1 i C2 z PP1 i ItCS odbędzie się w dniu 16. lutego 2018 r. (piątek), o godz. 11:15 w sali E-311 w gmachu A10 (WEEIA) - 3. pietro.

Terminy egzaminów z Teoretycznych podstaw informatyki w sesji zimowej 2017/18

1.      24.01.2018 (środa), w godz. 12:15-14 w audytorium E-1

2.      12.02.2018 (poniedziałek), w godz. 10:15-12 w audytorium E-1

3.      16.02.2018 (piątek), w godz. 8:15-10 w audytorium E-1

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z TPI.

Każdy student może pisać egzamin dwa razy w sesji zimowej i jeden raz w sesji letniej.

Na egzaminy nie ma zapisów.

Egzaminy i kolokwia są do wglądu w moich godzinach przyjęć.

 

Materiały dydaktyczne dla studentów

ftp://zly.kis.p.lodz.pl/pub/people/L.Jackowska/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/Joomla/PP1/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/Systemy_Liczbowe/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/ITCS/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM_lab/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/parser/