kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ, z-ca dyr. d/s dydakt

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ, z-ca dyr. d/s dydaktPokój: bud. A10 p. 306
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 306
E-mail:
Godziny przyjęć: pn. 12:15-13; pt. 12:15-13; 

Notatki wykładowe i informacje dla studentów:

ftp://zly.kis.p.lodz.pl/pub/people/L.Jackowska/
http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/Systemy_Liczbowe/
http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/Joomla/PP1/
http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM_lab/
http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/parser
http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM

 

PUBLIKACJE

MONOGRAFIE

1.      Jackowska-Strumiłło L.:Modelowanie i korekcja wybranych systemów nieliniowych z zastosowaniem metod analitycznych i aproksymatorów neuronowych, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Nr 1043, rozprawy naukowe, z. 380, czerwiec 2009, 207 stron, rozprawa habilitacyjna.

ROZDZIAŁY W KSIĄŻKACH

1.      McGhee J., Henderson I.A., Jackowska-Strumillo L.(1993): Temperature sensor identification with multifrequency binary sequences. Rozdział 9 w książce pod redakcją K.Godfrey'a: Perturbations signals for system identification. Prentice-Hall, University Press, Cambridge, U.K., s. 277-297.

2.      Jackowska-Strumiłło L.:Correction of non-linear dynamic properties of temperature sensors by the use of ANN, Sixth Int. Conf. on Neural Networks and Soft Computing, Zakopane, Poland, June 11-15, 2002, Rozdział w książce: L.Rutkowski, J.Kacprzyk (Ed.): Advances in Soft Computing – Neural Networks and Soft Computing, Physica-Verlag, Heidelberg 2003, s. 837-842.

 

ARTYKUŁY W CZASOPISMACH WYRÓŻNIONYCH W JOURNAL CITATION REPORTS (JCR) - lista filadelfijska

1.      Jackowska-Strumillo L., Sankowski D., McGhee J., Henderson I.A.: Modelling and MBS experimentation for temperature sensors.Measurement, 1997, Vol. 20, Nr 1, s. 49-60

2.      Jackowska-StrumilloL., Sokolowski J., Zochowski A., Henrot A.: On numerical solutions of shape inverse problems. Computational Optimisation and Applications, ISSN: 0926-6003, Kluwer Academic Publishers, 2002, Vol. 23, Nr 2, s. 231-255 (oraz Publikacje Instytutu Elie Cartan, Uniwersytet Nancy, 2000, Nr 24., s. 1-24).

3.      Fabijańska A., Jackowska-Strumiłło L.: Image Processing and Analysis Algorithms for Yarn Hairiness Determination. Machine Vision and Applications, Springer, 2012, Vol. 23, s. 527-540.

4.      Lidia Jackowska-Strumiłło, Tadeusz Jackowski, Barbara Chylewska, Danuta Cyniak: Application of hybrid neural model to determination of selected yarn parameters. Fibres & Textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 1998, Vol. 6, Nr 4 (23), s. 27-32.

5.      Lidia Jackowska-Strumiłło, Tadeusz Jackowski, Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski: Neural Model of the Spinning Process for Predicting Selected Properties of Flax/Cotton Yarn Blends. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2004, Vol. 12, Nr 4, s. 17-21.

6.      Lidia Jackowska-Strumiłło, Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski, Tadeusz Jackowski: Quality of Cotton Yarns Spun Using Ring-, Compact-, and Rotor-Spinning Machines as a Function of Selected Spinning Process Parameters. Fibres & Textiles in Eastern Europe, ISSN 1230-3666, 2007, Vol.15, Nr 1, s. 24-30.

7.      Lidia Jackowska-Strumiłło, Danuta Cyniak, Jerzy Czekalski, Tadeusz Jackowski: Modelling the Dependencies Between the Structure of Feeding Streams and the Parameters of Cotton/Polyester Blended Yarns Manufactured with Use of Ring- and Rotor Spinning Machines.Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2007, Vol.15, Nr 3, s. 30-35.

8.      Jackowska-Strumillo L., Cyniak D., Czekalski J., Jackowski T.: Neural Model of the Spinning Process Dedicated to Predicting Properties of Cotton-Polyester Blended Yarns on the Basis of the Characteristics of Feeding Streams. Fibres & Textiles in Eastern Europe, 2008, Vol.16, Nr 1, s. 28-36.

9.      Tadeusz Jackowski, Barbara Chylewska, Danuta Cyniak,Lidia Jackowska-Strumiłło: Investigating and modeling yarn parameters for different feeding slivers.Fibres & Textiles for Eastern Europe, 2002, Vol. 10, Nr 1 (36), s.49-51.

10.  Jackowski T., Chylewska B., Cyniak D., Jackowska-Strumiłło L., Modelling of the relationship between feeding sliver structures and parameters of cotton/linen blended yarns, Fibres & Textiles for Eastern Europe, 2003, Vol. 11, Nr 2 (41), s. 12-17.

11.  Jackowska-Strumiłło L.: ANN based modelling and correction in dynamic temperature measurement. W: L.Rutkowski, J. Siekmann, R. Tadeusiewicz, L.A. Zadeh (Eds.): Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2004, Lecture Notes in Artificial Intelligence LNAI 3070, Subseries of LNCS, ISSN 0302-9743, ISBN 3-540-22123-9, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg, 2004, s. 1124-1129.

12.  Lidia Jackowska-Strumiłło, Jan Sokołowski, Antoni Żochowski: Topological Derivative and Training Neural Networks for Inverse Problems. W: W. Duch, J. Kacprzyk, E. Oja (Editors), et al. Artificial Neural Networks: Biological Inspirations – ICANN 2005: 15th International Conference, Warsaw, Poland, September 11-15, 2005. Lecture Notes in Computer Science, Vol. 3697/2005, Springer-Verlag GmbH, s. 391-396.

 

ARTYKUŁY W POZOSTAŁYCH CZASOPISMACH ZAGRANICZNYCH I CZASOPISMACH POLSKICH

1.       Jackowska-Strumiłło L.: Hybrid Analytical and ANN-based Modelling of Temperature Sensors Nonlinear Dynamic Properties, The 6th International Conference on Hybrid Artificial Intelligence Systems, HAIS 2011, Wroclaw, Poland, 23-25 May, Lecture Notes in Artificial Intelligence, LNAI 6678, 2011, Springer-Verlag, Part I, s. 356-363.

2.      Jackowska-Strumillo L., Sokolowski J., Zochowski A.: Topological optimization and inverse problems, Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences, 2003, Vol. 10, Nr 2, s. 163-176.

3.      Jackowska-Strumiłło L., Sankowski D., McGhee J., Henderson I.A.: Simulation of RTD dynamics using MBS testing. Systems Analysis Modelling Simulation. OPA (Overseas Publishers Association), Amsterdam, 1996, Vol. 24, s. 43-52.

4.      L. Jackowska-Strumiłło: Identyfikacja „in-situ” własności dynamicznych rezystancyjnych czujników temperatury metodą wymuszenia wewnętrznego MBS.Pomiary Automatyka Kontrola, 1998, Nr 3, s. 57-60.

5.      Paluch M., Jackowska-Strumiłło L.: Prediction of closing prices on the Stock Exchange with the use of artificial neural networks, Automatyka- Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2012, no. 3, pp.

6.      Jackowska-Strumiłło L.: Analytical and neural correctors of temperature sensors dynamic errors. Automatyka- Zeszyty Naukowe Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, 2010, nr 3, s. 773-783, ISSN: 1429-3447   

7.      L. Jackowska-Strumiłło,K. Strzecha, A. Grzelewski, M. Kuzański, Zastosowanie metod przetwarzania obrazu do oceny włochatości przędzy. Automatyka, AGH, Kraków, tom 8, z. 3, 2004, s. 81-86.

8.      Jackowska-Strumiłło L.,Kucharski J.: Metody sztucznej inteligencji w modelowaniu i identyfikacji obiektów elektrotermicznych. Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej, Elektryka, 2010, Nr 121 (Zeszyt jubileuszowy – 15 latKatedry Informatyki Stosowanej), s. 255-266.

9.      Tadeusz Jackowski, Lidia Jackowska-Strumiłło, Barbara Chylewska, Danuta Cyniak: Wykorzystanie sztucznych sieci neuronowych w badaniach przędz rotorowych. Przegląd Włókienniczy, Nr 9, 1998, s. 14-18.

10.  Zięba J., Jackowska L. (1989): Urządzenie do odmierzania założonej długości przędzy w nawoju przędzarki bezwrzecionowej.Przegląd włókienniczy 43, 7, s. 304-305.

11.  Jackowska-Strumillo L., Sankowski D., McGhee J.: Dokładność identyfikacji własności dynamicznych rezystancyjnych czujników temperatury metodą Wieloczęstotliwościowych Sygnałów Binarnych (MBS). Zeszyty Naukowe P.Ł., 1995, Nr 722, Włókiennictwo, z. 52, s. 143-154.

12.  T. Jackowski, B. Chylewska, D. Cyniak, L. Jackowska-Strumiłło: Computerised monitoring of the spinning process for different feeding slivers. VI Int. Textile Conference IMTEX 2000, Zeszyty NaukowePŁ, Włókiennictwo, 2000, Nr 58, s. 99-105.

 

Inne publikacje:

1.      Jackowska-Strumiłło L.(1994): Identyfikacja własności dynamicznych rezystancyjnych czujników temperatury za pomocą Wieloczęstotliwościowych Sygnałów Binarnych (MBS). Praca doktorska, Politechnika Łódzka, Łódź.

2.      Lidia Jackowska-Strumiłło: Sztuczne sieci neuronowe w modelowaniu i identyfikacji czujników termometrycznych. Prace naukowe Katedry Informatyki Stosowanej, Zeszyt jubileuszowy 10 lat KIS., Politechnika Łódzka, Łódź, 2005, s. 211-219.

3.    Jackowska-StrumilloLidia, Sokolowski Jan, Zochowski Antoni: The Topological Derivative Method and Artificial Neural Networks for Numerical Solution of Shape Inverse Problems. Raport INRIA Lorraine Institut National de Recherche en Informatique et en Automatique, INRIA research reports, Nr RR-3739, Czerwiec 1999, (18 stron).

 

REFERATY NA KONFERENCJACH MIĘDZYNARODOWYCH

1.      Ciesielski G., Jackowska L. (1989): Microcomputer controlled logarithmic A/D converter for precise thermistor thermometry.IMEKO Symposium on Microprocessors in Temperature and Thermal Measurement. Łódź, s. 57-63.

2.      McGhee J., Jackowska-Strumillo L., Henderson I., McGowan M. (1991):Using Strathclyde Multi-frequency Binary Sequences for Temperature Sensor Diagnosis. COMADEM'91: Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, Adam Hilger, pp 300-304.

3.      Henderson I.A., McGhee J., Smith G., Jackowska-Strumillo L. (1991): Eye patterns and active condition monitoring. COMADEM'91: Condition Monitoring and Diagnostic Engineering Management, Adam Hilger, s. 305-309.

4.      McGhee J., Henderson I.A., Jackowska-Strumillo L. (1991): Identifying Temperature Sensors Using Strathclyde Compact Multifrequency Binary Sequences. 8th International Conference on Control Systems and Computer Science, Bucharest, pp 144-152.

5.      Jackowska-Strumillo L., Sankowski D., McGhee J., Henderson I., (1993): Creation of the dynamic model for RTD  in  sheath. 5th International Symposium on Temperature and Thermal  Measurement in Industry and Science TEMPMEKO'93, Praga, s.279-283.

6.      Jackowska-Strumillo L., McGhee J., Henderson I., Al Muhaisni M. (1992): Instrumentation and experimentation for identification, monitoring and diagnosis of temperature sensors using multifrequency binary sequences. In J.F. Schooley (Ed): Temperature: Its Measurement and Control in Science and Industry. American Institute of Physics, Vol. 6, s. 1043-1048.

7.      Henderson I.A., McGhee J.,Jackowska-Strumillo L., Sankowski D. (1993): Phase Shift Keyed  Symbols for Multifrequency Binary Testing of temperature sensors. 5th International Symposium on Temperature and Thermal Measurement in Industry and Science TEMPMEKO'93, Praga, s.117-121.

8.      Jackowska-Strumiłło L.:Application of artificial neural networks for modelling of RTD dynamics. Third Int. Symp. on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR'96.Międzyzdroje. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, Vol. 3, s. 1185-1188.

9.      Jackowska-Strumiłło L.Computerised System for RTD Dynamics Identification. International IMEKO Seminar on Low Temperature Thermometry and Dynamic Temperature Measurement. Wrocław, 1997, s. D-(25-30).

10.  Lidia Jackowska-Strumillo: Temperature sensors monitoring and diagnosing by the use of MBS data patterns. Proceedings of the9th International Symposium on System Modelling Control, SMC’98, (CD-ROM), Zakopane, Poland, 1998.

11.  Jackowska-Strumiłło L.: ANN based correction of dynamic errors in temperature measurements. Proc. of the Fifth Conference „Neural Networks and Soft Computing”– Zakopane, Polish Neural Network Society & IEEE Neural Networks Council, ISBN: 83-908587-2-X, 2000, s. 681-686.

12.  L. Jackowska-Strumiłło: Dynamic temperature error correction by the use of artificial neural networks.The 8th Int. Symp. on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science – TEMPMEKO 2001,19-21 June 2001, Berlin, Germany, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) & VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automati-sierungstechnik (GMA), TC-12 IMEKO. Mareriały pokonferencyjne, ISBN 3-8007-2676-9, VDE VERLAG GMBH, Berlin und Offenbach, 2002, Vol. 2, s. 1097-1102.

13.  Jackowska-Strumillo L., Sankowski D., McGhee J., Henderson I.: Simulation of the RTD dynamics using MBS testing.8th Int. Symp. on System Modelling Control 1995, Polish Society of Medical Informatics, Łódź, 1995, Vol. 1, s. 333-338.

14.  Jackowska-Strumiłło L., Kucharski J., Sankowski D.: 'On-line' and 'in-situ' identification of resistance temperature sensors dynamisc by the use of Multifrequency Signals. Third Int. Symp. on Methods and Models in Automation and Robotics. MMAR'96.Międzyzdroje. Wydawnictwo Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, Vol. 2, s. 661-664.

15.  Lidia Jackowska-Strumiłło, Tadeusz Jackowski, Barbara Chylewska, Danuta Cyniak: Hybrid neural modelling approach to determination of selected yarn parameters. Proceedings of the Fifth Int. Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics, MMAR’98, Międzyzdroje, Poland, 1998, s. 633-638.

16.  L. Jackowska-Strumiłło, I. Henderson, J. McGhee, D. Sankowski: Condition monitoring of temperature sensors using multifrequency identification patterns. Proc. of The 7th Int. Symp. On Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science - TEMPMEKO’99, Delft, The Netherlands, J. Dubbeldam, M. de Groot (Editors), NMi Van Swinden Laboratorium & TC-12 IMEKO, 1999, s. 441-446.

17.  Jackowska-StrumilloLidia, Sokolowski Jan, Zochowski Antoni: The Topological Derivative Method and Artificial Neural Networks for Numerical Solution of Shape Inverse Problems. 19th IFIP TC7 Conf. on System Modelling and Optimization, Cambridge, UK, 1999, Book of Abstracts, p. 61.

18.  Jackowska-Strumillo Lidia, Sokolowski Jan, Zochowski Antoni: The Topological Derivative Method in Shape Optimization. Proc. of 38th IEEE Conference on Decision and Control – CDC’99, Phoenix, USA, IEEE Control System Society, CD-ROM, IEEE Cat. No 99CH36304C, ISBN 0-7803-5253-X, 1999, s. 674-679.

19.  L. Jackowska-Strumillo, T. Jackowski, W. Kapczynski: Computerised system for spinning process monitoring. Proc. of XVI IMEKO World Congress, IMEKO 2000, Wiedeń, 2000, Editors: M. N. Durakbasa, P.H. Osanna, A. Afjehi-Sadat, Austrian Society for Measurement and Automation, Vienna, 2000, Vol. VI, – Topic 9, 10, 12, s. 197-202.

20.  Jackowska-Strumillo L., McGlone P., Henderson I., McGhee J., Sankowski D.: Investigating the Self-Heating Test for a Temperature Sensor Using a Ternary Identification Pattern.Proceedings of the 17th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference IMTC’00, Baltimore, Maryland, USA, 2000,  IEEE Catalog Number:00CH37066, ISBN: 0-7803-5890-2, Vol. 1, s. 132-136, (CD-ROM).

21.  L. Jackowska-Strumiłło, M. Urbański: Linearisation of thermistor characteristic by the use of artificial neural networks. The 8th Int. Symp. on Temperature and Thermal Measurements in Industry and Science – TEMPMEKO 2001, 19-21 June 2001, Berlin, Germany, Physikalisch-Technische Bundesanstalt (PTB) & VDI/VDE-Gesellschaft Mess- und Automatisierungstechnik (GMA), TC-12 IMEKO. Mareriały pokonferencyjne, ISBN 3-8007-2676-9, VDE VERLAG GMBH, Berlin und Offenbach, 2002, Vol. 2, s. 1035-1040.

22.  T. Jackowski, L. Jackowska-Strumiłło, B. Chylewska, D. Cyniak: Using Artificial Neural Networks for Determination of Irregularity of Fibre Mass Distribution in Rotor-Spun Yarns. V International Conf. IMTEX’98, Lodz, 1998, Proc. Plenary Session, s. 1-7.

23.  Ian A. Henderson, Lidia Jackowska-Strummillo, Joseph McGhee, Phillip McGlone, Dominik Sankowski: System Identification Using Identification Patterns.Proc. of the 16th IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference - IMTC’99, Venice, Italy, V. Piuri & M. Savino (Editors), 1999, IEEE Cat. No 99CH36309-ISBN: 0-7803-5276-9, s. 911-916.

24.  I.A. Henderson, L. Jackowska-Strumillo, J. McGhee: Digital measurement using shift keyed symbols.Proc. of  XVI IMEKO World Congress, IMEKO 2000, Topic 4, Wiedeń, 2000, Editors: M. N. Durakbasa, P.H. Osanna, A. Afjehi-Sadat, Austrian Society for Measurement and Automation, Vienna, 2000, Vol. IV, s. 125-130, (CD-ROM).

25.  M. Kuzański, L.Jackowska-Strumiłło:„Yarn hairiness determination by the use of image processing and analysis versus classical methods”.8-th International ConferenceThe Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectronics CADSM’2005,Lviv, Ukraine 2005, s. 405–407.

26.  Kuzański Marcin, Jackowska-Strumiłło Lidia: Yarn hairiness determination - the algorithms of computer measurement methods. MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design. Lwów 2007, s. 154-157.

27.  Kuzański Marcin, Fabijańska Anna, Sankowski Dominik, Jackowska-Strumiłło Lidia: Machine Vision -Automation of Selected Measurement System. MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design. Polyana 2008, s. 65-68.

28.  Fabijańska Anna, Kuzański Marcin, Sankowski Dominik, Jackowska-Strumiłło Lidia: Application of Image Processing and Analysis in Selected Industrial Computer Vision Systems. MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design. Polyana 2008, s. 27-31.

29.  Matusiak Bartosz, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Jackowska-Strumiłło Lidia: iMCMC as a user-friendly ECT tool for MCMC method investigation. PROCTOM, 5th International Symposium on Process Tomography. Zakopane 2008, s.

30.  Matusiak Bartosz, Romanowski Andrzej, Grudzień Krzysztof, Jackowska-Strumiłło Lidia: Tomographic image reconstruction on for MAC OS X Platform. 4rd Polish and International PD Forum-Conference on Computer Science. Smardzewice 2008, s.

 

REFERATY NA KONFERENCJACH KRAJOWYCH

1.      Ciesielski G., Jackowska L. (1988): Logarytmiczny przetwornik A/C z modulatorem sigma - delta.XX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów (MKM’88). Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej, Vol. 386, s.142-148.

2.      L.Jackowska-Strumiłło:Modelowanie i identyfikacja własności dynamicznych rezystancyjnych czujników temperatury metodą MBS.III Szkoła - Konferencja Metrologia wspomagana Komputerowo, MWK'97. Zegrze, 1997, Tom III, s.63-68.

3.      Lidia Jackowska-Strumiłło: Modelowanie własności dynamicznych rezystancyjnych czujników temperatury za pomocą perceptronów liniowych. Krajowy Kongres Metrologii, KKM’98, Gdańsk, 1998, Tom 2, s. 247-252.

4.      Lidia Jackowska-Strumiłło: Zastosowanie Sztucznych Sieci Neuronowychdo Korekcji Błędów Dynamicznych Wybranych Czujników Pomiarowych. Krajowy Kongres Metrologii, KKM 2001- Metrologia u progu trzeciego Millenium, Warszawa, 2001, Tom III, s. 767-770.

5.      Lidia Jackowska-Strumiłło: Komputerowy system pomiarowy do monitorowania własności dynamicznych rezystancyjnych czujników temperatury metodą diagramów czasowych MBS.Sesja Naukowa Wydziału Włókienniczego, 1998, s. I-26,23-24.

6.      Jackowska-Strumiłło L., Michalski L., D. Sankowski, J. McGhee, I. Henderson: Zastosowanie diagramów czasowych MBS do monitorowania i diagnozowania własności dynamicznych czujników temperatury. VIII Krajowa Konferencja Metrologii, Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Konferencje, 1995, z. 4, t. I, WPW, W-wa, s. 391-396.

7.      Jackowska-Strumiłło L., Strumiłło P.: ANN-based parametric identification of resistance temperature sensors in frequency domain. II Konf. Sieci Neuronowe i ich Zastosowania. Szczyrk, Polskie Towarzystwo Sieci Neuronowych, Częstochowa, 1996, Vol. I, s. 212-217.

8.      Lidia Jackowska-Strumiłło, Tadeusz Jackowski, Danuta Cyniak, Barbara Chylewska: Hybrid neural models for determination of yarn parameters. Third Polish Conference on theory and Applications of Artificial Intelligence Colloquia in Artificial Inlelligence Theory and Applications - CAI 2000, Lodz, 2000, s. 175-187.

9.      Lidia Jackowska-Strumiłło, Wojciech Bieniecki, Tomasz Brożyński: System Komputerowy Do Interaktywnego Sprawdzania Wiedzy Studentów W Intranecie. X Konferencja „Sieci i Systemy Informatyczne” ,Łódź, październik 2002, s. 391-402.

10.  Sankowski D., Kucharski J., Jackowska-Strumiłło L., Szaruga P.: Przenośny układ pomiarowo-badawczy dla potrzeb diagnozowania urządzeń elektrotermicznych. VIII Krajowa Konferencja Metrologii. Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej, Konferencje, 1995, z. 4, t. II, WPW, W-wa, s.115-120.

11.  Tadeusz Jackowski, Lidia Jackowska-Strumiłło, Barbara Chylewska, Danuta Cyniak, Włodzimierz Kapczyński: Komputerowy System Pomiarowy do Rejestracji Parametrów Procesu Przędzenia. VII Konferencja „Sieci i Systemy Informatyczne” SIS’99, P.Ł., Łódź, 1999, s. 287-293.

12.  Marcin Kuzański, Lidia Jackowska-Strumiłło, Porównanie tekstowych i graficznych języków programowania, XII Konferencja „Sieci i Systemy Informatyczne”, Łódź, Politechnika Łódzka, 2004, s. 575-582.

13.  Marcin Kuzański, Lidia Jackowska-Strumiłło, „Projekt komputerowego systemu do pomiaru włochatości przędzy”, XIII Konferencja „Sieci i Systemy Informatyczne”, Łódź, Politechnika Łódzka, 2005, s. 453-461.

 

UZYSKANE PATENTY

Jackowski T., Kapczyński W., Jackowska-Strumiłło L.,Chylewska B., Cyniak D., Patent na rzecz Politechniki Łódzkiej, Łódź, Polska, nr 186680, na wynalazek pt. Urządzenie do pomiaru parametrów procesu przędzenia, Warszawa, dn. 17.05.2004.