contact    site map  
    polski   english

Staff

 Zdzisława Rowińska Ph.D. Eng.

Zdzisława Rowińska Ph.D. Eng.Room: bud. A10 p. 314
Telephone: (+48) 42 631 27 50 w. 314
E-mail:
Consultations: Consultation hours: Tuesday 12:00 - 1:00 pm, Wednesday 11:00-12:00 am, room A10 E314. ERASMUS STUDENTS: Tuesday 10:00-11:00 am 

Biography

Zdzisława Rowińska received the M.Sc.and the Ph.D. degrees in computer science from the Lodz University of Technology (TUL), Poland in 1992 and 2001, respectively. From 1992 to 1997 she worked in the Institute  of Mechanical Technology of Fibers TUL. Since 1997 she has been working in the Institute of Applied Computer Science (previously the Computer Engineering Department) TUL.

Her research interests include computer measurement systems, computer image processing and analysis. She is an author or co-author of many scientific publications. She was a co-principal investigator or principal investigator in 3 research grants financed by the Polish Ministry of Science and Higher Education in the years 1992-2001. 

PUBLICATIONS

1.   E.Kącki, Z.Klata, J.Stempczyńska: System Ewidencji Chorych - wersja sieciowa. System Modelling Control Zakopane. 1993 r.

2.   J. Stempczyńska, E. Kącki, Z.Klata: On the NPFS1 Medical System. Zeszyty Naukowe P.Ł. Informatyka z.4. 1995 r.

3.   T.Jackowski, K.Kowalski, B.Chylewska, D.Cyniak, Z.RowińskaA Microcomputer System of Measurement and Analysis of the Dynamic Forces in Yarns during the Rotor Spinning Process. Fibres and  Textiles in Eastern Europe. No 1/95, s.36-38, Vol.3.

4.   T.Jackowski, B.Chylewska, D.Cyniak, K.Kowalski, Z.RowińskaAssesment of the Dynamic Tension in Open End Spinning and Parameters of Yarns. Fibres and  Textiles in Eastern Europe. No 2/95, s.42-44, Vol.3.

5.   T.Jackowski, K.Kowalski, B.Chylewska, D.Cynia, Z.RowińskaAnaliza sił dynamicznych w przędzy w procesie przędzenia rotorowego w powiązaniu z parametrami jakościowymi przędzy. Biuletyn Izby Bawełny nr 1, (21), s. 4-10.

6.   T.Jackowski, K.Kowalski, B.Chylewska, D.Cyniak, Z.RowińskaIdentyfikacja dynamicznych napięć w procesie przędzenia rotorowego w aspekcie parametrów jakościowych przędz. Zeszyty Naukowe PŁ. Włókiennictwo Nr 53/1995 r.

7.   Jackowski T., Kowalski K., Chylewska B., Cyniak D., Rowińska Z.: Analysis of Tension and Quality Parameters of Cotton Rotor-Spun Yarns. Zeszyty Naukowe P.Ł., Włókiennictwo, nr 53/96 s. 57-62.

8.   Jackowski T., Chylewska B., Cyniak D., Rowińska Z.: Identyfikacje technologiczne procesu przędzenia rotorowego. Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy, nr 10/1996, s. 7-10.

9.   Jackowski T., Chylewska B., Cyniak D., Rowińska Z., Perka I.: Tension in Rotor Yarns with Respect to Density Distribution in a Modelled Feed Stream of Fibres. Fibres and Textiles in Eastern Europe, July/December 1996, Volume 4, No. 3-4 (14-15) 1996, s. 52-55

10. Jackowski T.,  Chylewska B., Cyniak D., Rowińska Z., Perka I.: Napięcie przędz rotorowych w aspekcie modelowanego rozkładu masy strumienia włókien zasilającego przędzarkę. II Międzynarodowa Konferencja Przędzalnicza „Dynamika zmian strumienia włókien w procesie przędzenia”. 25-26 wrzesień 1996 r.

11. Sankowski D., Rowińska Z., Łobodziński W., Gozdecki T., Orzyłowski M.: Zastosowanie metody analizy zmian emisyjności próbek do badania temperatury spiekania mas formierskich -podstawy teoretyczne. Zeszyty PIE nr 13.1998.

12. Sankowski D., Rowińska Z., Łobodziński W., Gozdecki T., Orzyłowski M.: Zastosowanie metody analizy zmian emisyjności próbek do badania temperatury spiekania mas formierskich - część doświadczalna. Zeszyty PIE nr 13.1998.

13. Sankowski D., Rowińska Z., Łobodziński W., Gozdecki T.: The Measurement System For The Automatic Determination of Characteristic Points of Solid Materials. IMTC/98 Conference, St. Paul, Minnesota, USA, May 18-20, 1998.

14. Rowińska Z., Sankowski D.: The examination of the emissivity variation as a new method for the automatic determination of characteristic points of solid materials. Zeszyty Naukowe P.Ł. – Zeszyt nr , 2000.

 15. Rowińska Zdzisława: Wdrażanie systemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym.  AUTOMATYKA, 2009, Tom 13 , Zeszyt 3 , s. 1445-1454, ISSN: 1429-3447

16. Rowińska Zdzisława, Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna: The perspectives of applying OCT technology to the investigations of selected biological materials and processes. AUTOMATYKA, 2010, Tom 14, Zeszyt 3/2, s. 749-764, ISSN: 1429-3447

   17. Rowińska Zdzisława, Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: The applying of geographical information system (GIS) for    multidimensional analysis of environmental information, p. 51-53. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Błechatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF)

 

18. Rowińska Zdzisława, Gocławski Jarosław: Cuda based fuzzy C-means acceleration for the segmentation of images with fungus grown in foam matrices.  AUTOMATYKA, 2012, rocznik , nr 3, s. , ISSN: 1429-3447