kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Zdzisława Rowińska

dr inż. Zdzisława RowińskaPokój: bud. A10 p. 314
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 314
E-mail:
Godziny przyjęć: Semestr letni 2017/2018 wtorek 12:00-13:00, czwartek 10:00-11:00. ERASMUS STUDENTS: Tuesday 10:00-11:00 am 

Materiały dydaktyczne:

ftp://zly.kis.p.lodz.pl/pub/laboratoria/

 

Dr inż. Zdzisława Rowińska jest zatrudniona w Politechnice Łódzkiej od 1992 r. Ukończyła  studia z zakresu informatyki  na Wydziale FT i MS  P.Ł. W ramach pracy magisterskiej pt. „System ewidencji chorych - wersja sieciowa” wykonywanej pod kierunkiem prof. dr hab. Edwarda Kąckiego stworzyła oprogramowanie dla potrzeb szpitala im M. Kopernika w Łodzi.  Po ukończeniu studiów dr inż. Z. Rowińska podjęła pracę w Instytucie Mechanicznej Technologii Włókna Wydziału Włókienniczego na stanowisku informatyka.  W tym czasie uczestniczyła w pracach naukowo badawczych Zespołu Przędzalnictwa pod kierunkiem prof. Tadeusza Jackowskiego, zajmując się zagadnieniami identyfikacji procesów przędzalniczych. W 1996 roku dr inż. Z. Rowińska została zatrudniona w Katedrze Informatyki Stosowanej na stanowisku asystenta, a następnie po obronie pracy doktorskiej  w 2001 roku, na stanowisku adiunkta. Praca doktorska dotyczyła opracowania nowej, dokładniejszej, automatycznej metody wyznaczania punktów charakterystycznych przemian fazowych materiałów formierskich oraz szkliw stosowanych w przemyśle ceramicznym. Dr inż. Z. Rowińska prowadzi badania naukowe w dziedzinie metod informatycznych w elektrotechnologiach, tomografii optycznej oraz  zastosowaniach aplikacji GIS w badaniach biologicznych. Jest autorką lub współautorką wielu  publikacji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, w tym 4 z listy filadelfijskiej. Uczestniczyła w dwóch grantach KBN pt,. „Identyfikacja procesów przędzalniczych - przędzarki rotorowe” oraz „Opracowanie automatycznej, ciągłej metody pomiaru temperatury spiekania odlewniczych materiałów formierskich”. W latach 1998-2000 była głównym wykonawcą grantu promotorskiego nr 8T10C 022 15 pt: „Metody automatycznych pomiarów temperatur w charakterystycznych punktach przemian fazowych ciał stałych”.  Jest współautorem programów przedmiotów informatycznych dla studentów WEEIA oraz Centrum Kształcenia Międzynarodowego P.Ł., gdzie prowadzi zajęcia dydaktyczne od momentu powstania CKM. 

 

Lista publikacji

 

1.   E.Kącki, Z.Klata, J.Stempczyńska: System Ewidencji Chorych - wersja sieciowa. System Modelling Control Zakopane. 1993 r.

2.   J. Stempczyńska, E. Kącki, Z.Klata: On the NPFS1 Medical System. Zeszyty Naukowe P.Ł. Informatyka z.4. 1995 r.

3.   T.Jackowski, K.Kowalski, B.Chylewska, D.Cyniak, Z.Rowińska: A Microcomputer System of Measurement and Analysis of the Dynamic Forces in Yarns during the Rotor Spinning Process. Fibres and  Textiles in Eastern Europe. No 1/95, s.36-38, Vol.3.

4.   T.Jackowski, B.Chylewska, D.Cyniak, K.Kowalski, Z.Rowińska: Assesment of the Dynamic Tension in Open End Spinning and Parameters of Yarns. Fibres and  Textiles in Eastern Europe. No 2/95, s.42-44, Vol.3.

5.   T.Jackowski, K.Kowalski, B.Chylewska, D.Cynia, Z.Rowińska: Analiza sił dynamicznych w przędzy w procesie przędzenia rotorowego w powiązaniu z parametrami jakościowymi przędzy. Biuletyn Izby Bawełny nr 1, (21), s. 4-10.

6.   T.Jackowski, K.Kowalski, B.Chylewska, D.Cyniak, Z.Rowińska: Identyfikacja dynamicznych napięć w procesie przędzenia rotorowego w aspekcie parametrów jakościowych przędz. Zeszyty Naukowe PŁ. Włókiennictwo Nr 53/1995 r.

7.   Jackowski T., Kowalski K., Chylewska B., Cyniak D., Rowińska Z.: Analysis of Tension and Quality Parameters of Cotton Rotor-Spun Yarns. Zeszyty Naukowe P.Ł., Włókiennictwo, nr 53/96 s. 57-62.

8.   Jackowski T., Chylewska B., Cyniak D., Rowińska Z.: Identyfikacje technologiczne procesu przędzenia rotorowego. Przegląd Włókienniczy + Technik Włókienniczy, nr 10/1996, s. 7-10.

9.   Jackowski T., Chylewska B., Cyniak D., Rowińska Z., Perka I.: Tension in Rotor Yarns with Respect to Density Distribution in a Modelled Feed Stream of Fibres. Fibres and Textiles in Eastern Europe, July/December 1996, Volume 4, No. 3-4 (14-15) 1996, s. 52-55

10. Jackowski T.,  Chylewska B., Cyniak D., Rowińska Z., Perka I.: Napięcie przędz rotorowych w aspekcie modelowanego rozkładu masy strumienia włókien zasilającego przędzarkę. II Międzynarodowa Konferencja Przędzalnicza „Dynamika zmian strumienia włókien w procesie przędzenia”. 25-26 wrzesień 1996 r.

11. Sankowski D., Rowińska Z., Łobodziński W., Gozdecki T., Orzyłowski M.: Zastosowanie metody analizy zmian emisyjności próbek do badania temperatury spiekania mas formierskich -podstawy teoretyczne. Zeszyty PIE nr 13.1998.

12. Sankowski D., Rowińska Z., Łobodziński W., Gozdecki T., Orzyłowski M.: Zastosowanie metody analizy zmian emisyjności próbek do badania temperatury spiekania mas formierskich - część doświadczalna. Zeszyty PIE nr 13.1998.

13. Sankowski D., Rowińska Z., Łobodziński W., Gozdecki T.: The Measurement System For The Automatic Determination of Characteristic Points of Solid Materials. IMTC/98 Conference, St. Paul, Minnesota, USA, May 18-20, 1998.

14. Rowińska Z., Sankowski D.: The examination of the emissivity variation as a new method for the automatic determination of characteristic points of solid materials. Zeszyty Naukowe P.Ł. – Zeszyt nr , 2000.

 Rok  2009

< Artukuły w czasopismach naukowych >

Rowińska Zdzisława: Wdrażanie systemu Microsoft Windows 2003 Server i Active Directory w dużej firmie o zasięgu międzynarodowym.  AUTOMATYKA, 2009, Tom 13 , Zeszyt 3 , s. 1445-1454, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.

Rok 2010

< Artukuły w czasopismach naukowych >

Rowińska Zdzisława, Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna: The perspectives of applying OCT technology to the investigations of selected biological materials and processes. AUTOMATYKA, 2010, Tom 14, Zeszyt 3/2, s. 749-764, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.

Rok 2011

< Referaty w materiałach konferencyjnych >

Rowińska Zdzisława, Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: The applying of geographical information system (GIS) for multidimensional analysis of environmental information, p. 51-53. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. The 2nd International Conference NOTICE. Słok, 15-17 czerwca 2011. k/Błechatowa: 2011, ISBN: 978-83-7283-4> (INT, REF) 0,00/ 0,00 p.

Rok 2012

< Artukuły w czasopismach naukowych >

Rowińska Zdzisława, Gocławski Jarosław: Cuda based fuzzy C-means acceleration for the segmentation of images with fungus grown in foam matrices.  AUTOMATYKA, 2012, rocznik , nr 3, s. , ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.

Rok 2014

<Rozdział w monografii>

"Modelling and Identification Algorithms for Emerging Applications in data and Signal Processing" , Dariusz Brzeziński, Zdzisława Rowińska, Jarosław Gocławski: "Numerical Calculations Accuracy Issues in Basic Programming Teaching"., Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej 2014, ISBN: 978-83-7283-575-8.