kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

mgr inż. Bartłomiej Szczepaniak

mgr inż. Bartłomiej SzczepaniakPokój: 312 ( Instytut Informatyki Stosowanej)
E-mail:Prowadzone zajęcia dydaktyczne (semestr zima 2015/2016):

Poniedziałek 8:15 sala E109 - Podstawy Programowania 2

Poniedziałek 12:15 sala E109 - Podstawy Programowania 2

Poniedziałek 14:15, sala E109 - Podstawy Programowania 2

Wtorek 10:15 sala E110 - Podstawy Programowania 2

Konsultacje:

Wszystkich studentów chcących przyjść na godziny konsultacji proszę o wcześniejsze powiadomienie mnie o tym mailem i podaniu zagadnień jakie chcą Państwo poruszyć na konsultacjach. Takie działanie pozwala na przygotowanie przeze mnie wcześniej materiałów dydaktycznych pomocnych dla studentów.

Zaliczeina labolatoriów

Zaliczenie labolatorium odbywa się na podstawie ocen uzyskanych z dwóch kolokwiów (w środku semestru i na ostatnich zajęciach w semestrze). Średnia arytmetyczna uzyskanych ocen jest podstawą do wystawienia oceny końcowej.

Terminy w sesji

Zapraszam na poprawy w dniu:

- 26 czerwca, od godziny 10 do 12 lub od godziny 13 do 15.

- 27 czerwca, od godziny 10 do godziny 14.

Labolatoria

Laboratorium 1

Laboratorium 2

Laboratorium 3

Laboratorium 4

Laboratorium 5

Laboratorium 6

Laboratorium 7

Laboratorium 8

Laboratorium 9

Labolatorium10

Laboratorium 12