kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Piotr Jarosław Urbanek

dr inż. Piotr Jarosław UrbanekPokój: bud. C3 (akwarium) 1 piętro (2 klatka sc
Telefon: (+48) 42 631 26 86 w. 22
E-mail:Szanowni Państwo!

 

Informuję, że począwszy od maja 2017 r do odwołania, zastępuję p. dr inż. K. Strzechę w funkcji opiekuna praktyk studenckich. 

Z uwagi na czas urlopów uprzejmie proszę wszystkich zaliczających praktyki zawodowe o składanie formularzy w sekretariacie IIS (Stefanowskiego 18/22, 3 piętro) na mojej półce na korespondencję. Jeśli dokument jest zatwierdzony przez Dziekana wpiszę zaliczenie do systemu EKS najpóźniej do 29.08.2017. Jeśli dokument wymaga mojej wstępnej akceptacji znajdziecie Państwo na półce korespondencyjnej podpisany dokument do piątku 25.08.217. W innych sprawach związanych z praktykami będę dostępny 28.08.2017 w godz. 12-14 (w pokoju przy al. Politechniki 11). W przypadkach nieuwzględnionych w tekście proszę o maile z tematem "Praktyki".

 

Pliki dotyczące praktyk

 

Informacje dla studiujących w trybie stacjonarnym:

Polecane książki do przedmiotu MiAO oraz PIO to:

 • Perdita Stevens. "Inżynieria Oprogramowania". Wydanie II. Helion 2007.
 • Matt Weisfeld. "Myślenie obiektowe w programowaniu". Wydanie III. Helion 2009.

Materiały dla MZiSS

Wyniki kolkwium wykładowego z przedmiotu "Modelowanie i Analiza Obiektowa"

Oceny z SO2. Grupa 4IO1.

Terminy egzaminu z Podstaw Sztucznej Inteligencji, sem. 6:

 Uwaga! W terminach egzaminu z PSI można zaliczać kolokwium wykładowe z Automatyzacji Obliczeń Inżynierskich z sem. 3.  

Wyniki kolokwium z AOI z sesji letniej 2017.


Informacje dla studiujących w trybie niestacjonarnym:

 

Wyniki kolkwium wykładowego z przedmiotu "Modelowanie i Analiza Obiektowa" termin 2

Oceny końcowe z SO2. Grupy 4D1 i 4D2

 

 

Obecnie prowadzone przedmioty:

 1. Automatyzacja Obliczeń Inżynierskich  sem. 3 (kliknij, aby pobrać materiały)
 2. Automatyzacja Obliczeń Inżynierskich  sem. 6 (kliknij, aby pobrać materiały)
 3. Podstawy Sztucznej Inteligencji.
 4. Modelowanie i Analiza Obiektowa - wykłady
 5. Systemy Operacyjne 2
 6. Komputerowa Analiza Zagadnień Termicznych (przedmiot dla studiów II stopnia)
 7. Energoelektroniczne Urządzenia Grzejne
 8. Podstawy Sztucznej Inteligencji (SSiB)

Prezentacja bloku obieralnego "Zagadnienia cieplne w elektrotechnice"

Profil naukowy:

 1. Komputerowa analiza pola elektromagnetycznego i sprzężonego z nim pola temperatury,
 2. Regulacja temperatury
 3. Analiza układów dynamicznych za pomocą sztucznych sieci neuronowych (SSN)
 4. Optymalizacja metodą algorytmów genetycznych.

Ważniejsze artykuły:

 

 1. Algorytmy sterowania nagrzewaniem indukcyjnym wirujacego walca stalowego za pomocą ruchomych wzbudników. Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr, Kucharski Jacek, Przegląd Elektrotechniczny, 2010, rocznik 86, nr 2, s. 42-46. 
 2. Modeling and control of induction heated multi input -multi output systems. Kucharski Jacek, Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej, International Symposium on Heating by Electromagnetic Sources, Padwa 2010, s. 91-97.
 3. Algorytmy sterowania kilkoma ruchomymi wzbudnikami w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca. Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Zeszyty naukowe, Nauki techniczne - Elektryka, Politechnika Świętokrzyska, 2010, nr 15, s. 31-38.
 4. Komputerowy system stabilizacji mocy grzejnej w układzie nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca. Urbanek Piotr, Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Zeszyty naukowe, Nauki techniczne - Elektryka, Politechnika Świętokrzyska, 2010, nr 15, s. 39-46.
 5. Neural Network Modelling of Chosen Nonlinearities in Induction Heated Industrial PlantsP. Urbanek, J. Kucharski, A. Frączyk, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej 15 2011 625-635
 6. Rotation Speed Control within Computer-Based Measurement and Control System A. Frączyk, J. Kucharski, T. Jaworski, P. Urbanek.  Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej 15 2011 331-337
 7. 3D Modeling of Electromagnetic-Thermal Phenomena in Induction Heated Rotating Steel Cylinder J. Kucharski, J. Zgraja, P. Urbanek, A. Frączyk, Wydawnictwo Akademii Górniczo-Hutniczej 15 2011 403-411
 8. Cyfrowa stabilizacja mocy grzejnej w układzie nagrzewania indukcyjnego obracającego się walca. A. Frączyk, J. Kucharski, P. Urbanek Przegląd Elektrotechniczny  R. 87, Nr 7 2011 16-1,
 9. Kucharski J., Urbanek P., Frączyk A., Jaworski, T. (2012): Computer-based measurement and control system for induction heating of rotating steel cylinder. 
 10. Urbanek P., Kucharski J., Frączyk A. (2012): Comparison of methods for determining the thermal conductivity in induction heated industrial rotating calenders. Automatyka, Wyd. AGH, 2012, (przyjety do druku)
 11. Frączyk A., Urbanek P., Kucharski J. (2012): Control algorithms for inductors movement in induction heated calenders.  Automatyka, Wyd. AGH, 2012, (przyjety do druku)
 12. Kucharski J., Frączyk A., Urbanek P. (2012): Using infrared camera for dynamic properties identification of induction heated rotating steel cylinder. Automatyka, Wyd. AGH, 2012, (przyjety do druku)
 13. Urbanek P., Kucharski J., Frączyk A. (2012): Korekcja zmiennej emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca dla potrzeb pomiarów kamerą termowizyjną. Konferencja: Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie – Konopnica 2012, Zeszyty naukowe PŁ nr 1124, Elektryka, z. 124, s.215-222.
 14. Kucharski J., Frączyk, A., Urbanek P. (2012): Regulacja PI temperatury w układzie nagrzewania indukcyjnego z ruchomymi wzbudnikami. Konferencja: Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie – Konopnica 2012, Zeszyty naukowe PŁ nr 1124, Elektryka, z. 124, s. 125-135.
 15. Frączyk A., Kucharski, J., Urbanek P. (2012): Algorytmy dwustawnej regulacji temperatury powierzchni walca stalowego z zastosowaniem ruchomych wzbudników. Konferencja: Problemy cieplne w elektrotechnice i elektrotechnologie – Konopnica 2012, Zeszyty naukowe PŁ nr 1124, Elektryka, z. 124, s.113-123.
 16. Urbanek P. (2012): Correction of changing emissivity of induction heated rotating steel cylinder. Przegląd Elektrotechniczny, (przyjęty do druku)

Materiały dla studiów podyploowych