kontakt    mapa strony  
    polski   english

Wystąpienia


Tematyka seminarium:

 

Sesja z zakresu Informatyka w edukacji, oraz pokrewne sesje informatyczne odbędą się w ramach organizowanej przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz ACM Lodz Chapter międzynarodowej konferencji iNOTICE. Zakres tematyczny iNOTICE oraz inne szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie WWW konferencji: http://inotice.pl.

 

baner iNOTICE

 

Sesje w ramach Seminarium oraz iNOTICE są podzielone na:

Istnieje także możliwość zgłoszenia materiałów konkursowych do sesji wirtualnej (organizowanej wyłącznie w ramach konkursu na najlepsze multimedialne materiały edukacyjne KONFERENCJI).

 

Sesje plenarne
Są to wystąpienia zaproszonych gości, którzy prezentują wyniki badań własnych lub charakteryzują główne kierunki prac prowadzonych z tej dziedziny w ośrodku naukowym, który reprezentują. Czas wystąpienia 15 minut. W wystąpieniach plenarnych przewiduje się również czas na krótką dyskusję (5 minut).

 

Sesje plakatowe
Jest to prezentacja zagadnienia naukowego w formie plakatu poprzedzona krótkim zaproszeniem w formie prezentacji:

W ramach konferencji iNOTICE są też organizowane sesje demonstracyjne i multimedialne. Szczegóły pokazów i prezentacji należy uzgodnić z organizatorami konferencji.

 

Wymagania, co do plakatu:

 

Organizacja sesji plakatowej:
Przed rozpoczęciem sesji autorzy są zobowiązani do umieszczenia wersji elektronicznej prezentacji w komputerze, z którego korzystają wszyscy prelegenci. W razie problemów technicznych do Państwa dyspozycji będzie oddelegowany technik obsługujący sprzęt multimedialny.
Autorzy zakwalifikowani do danej sesji rozwieszają swoje plakaty w miejscach do tego celu wyznaczonych i ponumerowanych zgodnie z kolejnością wystąpień, w wyznaczonym czasie przed rozpoczęciem danej sesji.
Plakat powinien zawierać tytuł artykułu, imię i nazwisko autora oraz nazwę jednostki.
Prezentacja plakatów odbywa się tuż po wystąpieniach plenarnych.

powrót do góry


Redakcja:
Andrzej Romanowski
Joanna Sekulska-Nalewajko
Marta Ciabiada
Tomasz Kowalski

Ostatnia modyfikacja:
2017-03-24 09:36:19, Joanna Sekulska-Nalewajko