kontakt    mapa strony  
    polski   english

Zgłaszanie artykułów

Publikacje na iNOTICE należy zgłaszać poprzez system Easychair (szczegóły na stronie), natomiast referaty na Seminarium zgłaszać w swoich jednostkach emailowo.

W celu zgłoszenia publikacji na Seminarium prosimy:

Zgłoszenia artykułów przebiegają w dwóch częściach (terminy zgłoszeń):

1. Zgłoszenie uczestnictwa i tematu referatu (z podaniem sesji tematycznej seminarium):

 
2. Nadesłanie ostatecznej wersji artykułów (z podaniem danych odnośnie uczestnictwa):
  • Termin pobytu autorów publikacji na seminarium oraz zapotrzebowanie na noclegi.
  • Format publikacji:
  • Nazwa pliku z publikacją: nazwiska autorów, np.: nazwiskoautora1_nazwiskoautora2.[rozszerzenie]

Ważne uwagi:

  • artykuł powinien być w formacie źródłowym (np. word, latex) oraz pdf,
  • artykuł musi być napisany w języku angielskim,
  • jeden artykuł może mieć maksymalnie 20 stron,
  • zaakceptowane artykuły są opiniowane przed drukiem przez recenzentów,
  • artykuły o profilu zgodnym z Image Processing and Communications (IP&C) zostaną wydane w tym czasopismie (głównie związane z tematyką przetwarzania i przesyłania obrazów). Pozostałe artykuły zostaną wydane jako rozdziały w monografii (po angielsku).

powrót do góry


Redakcja:
Andrzej Romanowski
Joanna Sekulska-Nalewajko
Marta Ciabiada
Tomasz Kowalski

Ostatnia modyfikacja:
2020-04-29 17:10:33, Wojciech Bieniecki