kontakt    mapa strony  
    polski   english

Szkolenia dla osób niepełnosprawnych

Informacje ogólne

W Katedrze Informatyki Stosowanej PŁ w ramach współpracy Katedry i Stowarzyszenia Internetowej Społeczności Osób Niepełnosprawnych (SISON) "SamiSobie" były organizowane kursy dla osób niepełnosprawnych. Są to szkolenia, na których można zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat budowy i obsługi komputera, poznać lub usprawnić dotychczasową pracę z najpopularniejszymi systemami operacyjnymi, edytorami tekstu i arkuszami kalkulacyjnymi.
Katedra Informatyki Stosowanej udostępniała swe zasoby organizacyjne, sprzętowe, edukacyjne i ludzkie oraz pomieszczenia przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poruszających się na wózkach (remont pomieszczeń pod kątem usunięcia barier architektonicznych przeprowadzono z własnych środków Katedry). Natomiast SISON "SamiSobie" był łącznikiem między KIS a środowiskiem niepełnosprawnych. Służył on swoim konsultingiem, doświadczeniem starając się poszukiwać dalszego wparcia dla realizacji tego projektu.
Katedra Informatyki Stosowanej oraz SISON "SamiSobie" nawiązały współpracę w celu wdrożenia osób niepełnosprawnych do efektywnego wykorzystania możliwości, jakie ze sobą niosą technologie komputerowe. Długoterminowe korzyści to możliwość studiowania informatyki na Politechnice Łódzkiej, a później pracy na cieszących się dużym zapotrzebowaniem stanowiskach informatyków, programistów czy operatorów sprzętu komputerowego. Wiadomo już, że edukację, jak i prace te, można w wielu wypadkach prowadzić w sposób zdalny na zasadzie teleedukacji (nauczanie na odległość) i telepracy, co wydaje się być idealnym rozwiązaniem dla osób mających problemy z przemieszczaniem się, dla których bariery architektoniczne i funkcjonalne są często nie do pokonania.

Pierwszy kurs dla osób niepełnosprawnych odbył się w Katedrze Informatyki Stosowanej w sierpniu 2001 roku. W roku 2002 Katedra zorganizowała dwie edycje 20-godzinnego kursu z podstaw środowiska Windows, oprogramowania użytkowego i Internetu, w którym mogło wziąć udział ogółem 35 niepełnosprawnych osób.

Osoby niepełnosprawne, które chcą uczesniczyć w zajęciach już dziś mogą zgłaszać swój udział telefonicznie do Instytutu Informatyki Stosowanej. Uczestnicy kursy nie ponoszą żadnych kosztów związanych z nauką.

Informacje i zapisy:
Instytut Informatyki Stosowanej
Al. Politechniki 11
90-924 Łódź
telefonicznie:
0-42 631-27-53

Zdjęcia z kursu, który odbył się w dniach 21.08 - 30.08.2002

powrót do góry


Redakcja:
Marta Ciabiada

Ostatnia modyfikacja:
2012-06-11 10:42:27, Marta Ciabiada