kontakt    mapa strony  
    polski   english

Nagrody dla Katedry - 2009

Kolejne medale z Brukseli.

Zautomatyzowany system wyznaczania napięcia powierzchniowego ciekłych metali metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku (dr inż. Marcin Bąkała, prof. Dominik Sankowski, dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Adam Rylski) zdobył aż trzy nagrody podczas zakończonej 21 listopada wystawy Brussels Innova 2009. W konkursie głównym, Brussels Eureka wynalazek ten otrzymał złoty medal z wyróżnieniem, natomiast dodatkowo został wyróżniony przez Ukraińską organizację wynalazców złotym medalem oraz wyróżnieniem przyznanym przez Rumuńskiego Ministra Edukacji, Badań Naukowych oraz Innowacji.

W trakcie wystawy Innova 2009 odbyła się również uroczystość uhonorowania medalami i odznaczeniami osób szczególnie zasłużonych dla wynalazczości. W tym roku wśród wyróżnionych znalazł się J.M. Rektor PŁ prof. S. Bielecki:

Wykaz pozostałych nagród w roku 2009:

Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Wizyjny system do analizy cech geometrycznych próbek metali i ich stopów w wysokich temperaturach

Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Wysokotemperaturowy analizator lutowności

Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Wspomagany komputerowo system optymalizacji stron internetowych pod kątem osób niepełnosprawnych wzrokowo

Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Trójwymiarowa tomografia przepływu grawitacyjnego granulatów przemysłowych.

Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Nowatorska metoda poprawy rozdzielczości obrazu elektrycznej tomografii pojemnościowej

Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Zastosowanie bezinwazyjnej tomografii ECT w celu opisu stanów materiałów sypkich podczas procesu opróżniania zbiorników przemysłowych

Dyplom od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt Samorekonfigurujący system wizyjny do analizy ilościowej obrazów przedstawiających obiekty emitujące promieniowanie termiczne

 

Srebrny medal za rozwiązanie System do automatycznego ilościowego opisu drzew oskrzelowych
(Marcin Janaszewski, Anna Fabijańska, Michał Postolski, Laurent Babout)

 

Złoty medal za rozwiązanie Nowa koncepcja poprawy jakości wizualizacji w elektrycznej tomografii impedancyjnej
(Laurent Bobout, Zhijan Liu, Robert Banasiak, Dominik Sankowski)

Złoty medal za rozwiązanie Zautomatyzowany system wyznaczania napięcia powierzchniowego ciekłych metali metodą maksymalnego ciśnienia w pęcherzyku
(Dominik Sankowski, Marcin Bąkała, Rafał Wojciechowski)

Wyróżnienie ŁÓDZKIE EUREKA 2009 dla zespołu pod kierunkiem Prof. Dominika Sankowskiego za pracę Zastosowanie trójwymiarowej tomografii w bezinwazyjnej diagnostyce wybranych procesów przemysłowych.

Lista nagród za rok 2008 i wcześniejszych

powrót do góry