kontakt    mapa strony  
    polski   english

Nagrody dla Katedry - 2011

Pięć medali otrzymały rozwiązania opracowane w Katedrze Informatyki Stosowanej na międzynarodowej wystawie IWIS2011 w Warszawie.

Srebrny medal za System automatycznego wykrywania syren alarmowych pojazdów ratunkowych na obszarach miejskich 
(Andrzej Romanowski, Jakub Betiuk, Jacek Nowakowski);

Srebrny medal za Sposób i urządzenie do pomiaru frakcji składników w przepływie wielofazowym
(Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek, Hammer Erling, Babout Laurent, Banasiak Robert, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Janaszewski Marcin, Mosorow Włodzimierz, Romanowski Andrzej, Wajman Radosław)

Brązowy medal za System wykorzystujący przetwarzanie kontekstu do wspomagania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
(Paweł Woźniak, Andrzej Romanowski)

Pozostałe nagrodzone rozwiązania to:

  • Płaski czujnik pojemnościowy do monitorowania przepływu przez złoża fluidyzowane (mgr inż. Bartosz Matusiak, dr inż. Andrzej Romanowski, dr inż. Marco Jose Da Silva, mgr inż. Sebastian Thiele, dr hab. inż. Uwe Hampel)  oraz
  • Tomograficzny czujnik pojemnościowy dużej skali dedykowany do monitorowania przepływu materiałów sypkich (Krzysztof Grudzień, Zbigniew Chaniecki, Maciej Niedostatkiewicz, Jakub Betiuk, Bartosz Matusiak, Andrzej Romanowski).

W Drugim Międzynarodowym Pucharze World Cup of Computer Implemented Inventions na Tajwanie zorganizowanym w dniach 24-27 sierpnia 2011 r. uczestniczyli twórcy z 26 krajów, prezentując łącznie ponad 200 wynalazków, wśród nich 6 innowacyjnych rozwiązań autorstwa naukowców z Politechniki Łódzkiej.

Katedra Informatyki Stosowanej zdobyła jeden złoty medal (projekt pt. Automatic driver notification about detection of the emergency vehicles - System automatycznego powiadamiania kierowcy o pojazdach uprzywilejowanych w ruchu miejskim autorstwa Andrzeja Romanowskiego, Jakuba Betiuka, Zbigniewa Frątczaka, Jacka Nowakowskiego oraz Dominika Sankowskiego) i dwa srebrne medale  (za projekty pt. Metoda oraz urządzenie zabezpieczające przed oglądaniem programów telewizyjnych nieodpowiednich do wieku widza autorstwa Volodymyra Mosorova i Marty Chodyki oraz Sposób i urządzenie do pomiaru frakcji składników w przepływie wielofazowym - Autorzy projektu: Dominik Sankowski, Jacek Nowakowski , Erling Hammer, Laurent Babout, Robert Banasiak, Zbigniew Chaniecki , Krzysztof Grudzień, Marcin Janaszewski, Volodymyr Mosorov, Andrzej Romanowski, Radosław Wajman). czytaj więcej>>

Dyplomy i wyróżnienia:


Dyplom  Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt System akceleracji procesu wizualizacji dla potrzeb tomografii przemysłowej 3D z wykorzystaniem obliczeń w rozproszonych środowiskach heterogenicznych
(prof. D. Sankowski, dr inż. R. Banasiak, dr inż. R. Wajman, mgr inż. P. Kapusta, mgr inż. M. Majchrowicz) marzec 2011. 


Wyróżnienie uzyskane na Chinese Innovation & Invention Society (TAIWAN) Metoda pomiaru frakcji faz w rurociągach z przepływami wielofazowymi
(prof. D.Sankowski, dr inż. J.Nowakowski , prof. E. Hammer, dr L. Babout, dr inż. R. Banasiak, dr inż. Z. Chaniecki , dr inż. K. Grudzien, dr inż. M. Janaszewski, prof. W. Mosorov, dr inż. A. Romanowski, dr inż. R. Wajman) listopad 2011 roku.

Lista nagród za rok 2010

Lista nagród za rok 2009

Lista nagród za rok 2008 i wcześniejszych

powrót do góry