kontakt    mapa strony  
    polski   english

Nagrody dla Katedry - 2012

Brązowy medal na wystawie IWIS 2012 za projekt System wpływu na zmianę zachowania poprzez dynamiczne obrazowanie w tle 

(dr inż. Andrzej Romanowski, mgr inż. Paweł Woźniak , inż. Martyna Borkowska, inż. Bartosz Koczorowicz, mgr inż. Filip Proborszcz, inż. Dominik Stożek, prof dr hab. inż. Dominik Sankowski)


Złoty medal z wyróżnieniem na wystawie IWIS 2012 za projekt System trójwymiarowej elektrycznej tomografii pojemnościowej dla potrzeb wyznaczania udziału faz oraz identyfikacji struktur w przepływach typu gaz-ciecz w rurociągach poziomych i pionowych
(dr inż. Robert Banasiak, prof. dr hab, inż. Dominik Sankowski, dr inż. Radosław Wajman, dr inż. Henryk Fidos, mgr inż. Tomasz Jaworski, mgr inż. Paweł Fiderek, mgr inż. Paweł Kapusta, mgr inż. Michał Majchrowicz

Srebrny Medal na 23. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków, Innowacji i Technologii w Kuala Lumpur, ITEX 2012 za projekt Zintegrowana platforma do automatycznego pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach (Integrated platform for automatic determination of wettability and surface tension of high-temperature brazes)
(dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bakala, dr inż. Adam Rylski, prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, dr inż. Andrzej Albrecht, mgr inż. Hubert Kołodziejski), maj 2012.

Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Innowacji i Wynalazczości Macao za projekt Zintegrowana platforma do automatycznego pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach (Integrated platform for automatic determination of wettability and surface tension of high-temperature brazes)
(dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bakala, dr inż. Adam Rylski, prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, dr inż. Andrzej Albrecht, mgr inż. Hubert Kołodziejski), czerwiec-lipiec 2012.

Złoty Medal na 40. Międzynarodowej Wystawie Wynalazków w Genewie za projekt Zintegrowana platforma do automatycznego pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach (Integrated platform for automatic determination of wettability and surface tension of high-temperature brazes)
(dr inż. Rafał Wojciechowski, dr inż. Marcin Bakala, dr inż. Adam Rylski, prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, dr inż. Andrzej Albrecht, mgr inż. Hubert Kołodziejski), kwiecień 2012.

Dyplom dla Politechniki Łódzkiej za: Sposób i urządzenie do pomiaru frakcji składników w przepływie wielofazowym.
Twórcy:  prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski, prof. Erling Hammer, dr inż. Krzysztof Grudzień, dr hab. inż. Laurent Babout, dr inż. Robert Banasiak, dr inż. Zbigniew Chaniecki, dr inż. Marcin Jaszewski, dr hab. inż. Włodzimierz Mosorow, dr inż. Jacek Nowakowski. Warszawa, marzec 2012

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą System automatycznego wykrywania syren alarmowych pojazdów ratunkowych na obszarach miejskich
(dr inż. Andrzej Romanowski, dr inż. Jacek Nowakowski, mgr inż. Jakub Betiuk) marzec 2012 roku.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Tomograficzny czujnik pojemnościowy dedykowany do monitorowania przepływu materiałów sypkich w skali przemysłowej
(dr inż. Krzysztof Grudzień, dr inż. Zbigniew Chaniecki, dr inż. Maciej Niedostatkiewicz, dr inż. Andrzej Romanowski, mgr inż. Jakub Betiuk, mgr inż. Bartosz Matusiak , marzec 2012 roku.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą System wykorzystujący przetwarzanie kontekstu do wspomagania ograniczenia emisji gazów cieplarnianych
(dr inż. Andrzej Romanowski, inż. Paweł Woźniak), marzec 2012 roku.

Dyplom Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za projekt pod nazwą Płaski czujnik pojemnościowy do monitorowania przepływu przez złoża fluidyzowane
(dr inż. Andrzej Romanowski, dr inż. Marco Jose Da Silva, dr hab. inż. Uwe Hampel, mgr inż. Bartosz Matusiak, mgr inż. Sebastian Thiele), marzec 2012 roku.

 

Nagroda Miasta Łodzi dla prof. Dominika Sankowskiego za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej.

Medal im. prof. Eugeniusza Jezierskiego dla prof. dr hab. inż. Dominika Sankowskiego nadany przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich, Oddział Łódzki, Uchwałą Zarządu nr 21/Z/2010/2014 z dnia 28.09.2012

Lista nagród za rok 2011

Lista nagród za rok 2010

Lista nagród za rok 2009

Lista nagród za rok 2008 i wcześniejszych

powrót do góry


Redakcja:
Andrzej Romanowski

Ostatnia modyfikacja:
2014-03-26 14:56:51, Wojciech Bieniecki