kontakt    mapa strony  
    polski   english

Publikacje 2007

Dysertacje

[1] Banasiak Robert: Algorytmy wizualizacji 3D w przemysłowych systemach elektrycznej tomografii procesowej.. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej PŁ 2007, 165 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Sankowski Dominik, ISBN: , ISSN: seria: , wolumin , nr (PHD, DOM) 8,00/ 8,00 p.

[2] Bąkała Anna: Telepraca osób niepełnosprawnych i zarządzanie telepracownikami w polskich realiach ekonomiczno-społecznych.. : Wydział Organizacji i Zarządzania PŁ 2007, 205 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Niedźwiedziński Marian, ISBN: , ISSN: seria: , wolumin , nr (PHD, DOM) 8,00/ 8,00 p.

[3] Bąkała Marcin: Wyznaczanie wybranych parametrów lutowności w wysokich temeperaturach z wykorzystaniem metody płytkowej.. : Politechnika Częstochowska 2007, 172 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Nitkiewicz Z, ISBN: , ISSN: seria: , wolumin , nr (PHD, DOM) 8,00/ 8,00 p.

[4] Fabijańska Anna: Algorytmy poprawy jakości obrazów w wysokotemperaturowych pomiarach włściwości fizykochemicznych wybranych metali i ich stopów.. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej PŁ 2007, 163 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Sankowski Dominik, ISBN: , ISSN: seria: , wolumin , nr (PHD, DOM) 8,00/ 8,00 p.

[5] Grudzień Krzysztof: Algorytmy segmentacji dla potrzeb wizualizacji parametrów diagnostycznych przepływów wielofazowych w wybranych systemach przemysłowych.. Łódź: Katedra Informatyki Stosowanej 2007, 200 s.; . Rozprawa doktorska, promotor: Sankowski Dominik, ISBN: , ISSN: seria: , wolumin , nr (PHD, DOM) 8,00/ 8,00 p.

[6] Mosorow Włodzimierz: Przetwarzanie i analiza informacji wizyjnej o wybranych obiektach i procesach przemysłowych z wykorzystaniem kamery wideo oraz tomografii procesowej. Łódź: Politechnika Łódzka 2007, 147 s.; . Rozprawa habilitacyjna. , ISBN: , ISSN: 0137-4834 seria: , wolumin , nr 359 (HAB, DOM) 18,00/18,00 p.

Rozdziały w książkach

[1] Adamus Radosław, Kozakiewicz Hanna, Stencel Krzysztof, Subieta Kazimierz: Implementing a PP Network Through Updatable Database Views.. In: On the Move to Meaningful Internet Systems 2007. Part I. Berlin 2007, p. 35-37. On the Move to Meaningful Internet Systems 2007. Part I Ed. Meersman Robert, Tari Zahir, Herrero Pilar. Berlin: Springer 2007, 105 p.; , ISBN: 3-540-76887-4 (MONO, INT, PHI) 5,00/10,00 p.

[2] Bieniecki Wojciech, Grabowski Szymon, Paszkowski Bartosz: Preprocessing for Real-Time Handwritten Character Recognition.. In: Computer Recognition Systems 2. Berlin 2007, p. 470-476. Computer Recognition Systems 2 Ed. Kurzyński Marek, Puchała Edward, Woźniak Michał, Żołnierek Andrzej. Berlin: Springer 2007, 863 p.; A5, ISBN: 978-3-540-751 (MONO, INT, PHI) 6,67/10,00 p.

[3] Chaniecki Zbigniew, Sankowski Dominik: Monitorowanie i diagnozowanie stanów dynamicznych z użyciem tomografii procesowej.. W: Diagnostyka procesów i systemów. Warszawa 2007, s. 388-394. Diagnostyka procesów i systemów. Praca zbiorowa red. Korbicz Jerzy, Patan Krzysztof, Kowal Marek. Warszawa: Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT 2007, 456 s.; , ISBN: 9788360434314 (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[4] Kośla Paweł: A Feature Selection Approach in Problems with a Great Number of Features.. In: Computer Recognition Systems 2. Berlin 2007, p. 394-401. Computer Recognition Systems 2 Ed. Kurzyński Marek, Puchała Edward, Woźniak Michał, Żołnierek Andrzej. Berlin: Springer 2007, 863 p.; A5, ISBN: 978-3-540-751 (MONO, INT, PHI) 10,00/10,00 p.

[5] Kuliberda Kamil, Wiślicki Jacek, Adamus Radosław, Subieta Kazimierz: 32 Wrapping Semistructured Data to an Object-Oriented Model for a Data Grid. In: Technologies for Business Information Systems. Berlin 2007, p. 379-391. Technologies for Business Information Systems Ed. Abramowicz Witold, Mayr Heinrich C.. Berlin: Springer 2007, 417 p.; , ISBN: 9781402056338 (MONO, INT, PHI) 10,00/10,00 p.

[6] Raniszewski Marcin: Reference Set Reduction Algorithms Based on Double Sorting.. In: Computer Recognition Systems 2. Berlin 2007, p. 258-265. Computer Recognition Systems 2 Ed. Kurzyński Marek, Puchała Edward, Woźniak Michał, Żołnierek Andrzej. Berlin: Springer 2007, 863 p.; A5, ISBN: 978-3-540-751 (MONO, INT, PHI) 10,00/10,00 p.

[7] Sankowski Dominik, Mosorow Włodzimierz, Staszewski Witold: Analiza możliwości wykorzystania WAP w E-Commerce.. W: Wybrane problemy elektronicznej gospodarki.. Łódź 2007, s. 71-80. Wybrane problemy elektronicznej gospodarki.. Praca zbiorowa red. Niedźwiedziński Marian. Łódź: CONSULTING 2007, 336 s.; B5, ISBN: 9788392561705 (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[8] Sankowski Dominik, Sekulska-Nalewajko Joanna, Kuzański Marcin: Profil kształcenia informatycznego nauczycieli w trzysemestralnym studium podyplomowym Katedry Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej - wdrożenia i perspektywy.. W: Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Potrzeby, przemiany, perspektywy.. Kraków 2007, s. 17-24. Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Potrzeby, przemiany, perspektywy.. Praca zbiorowa red. Bogaj Andrzej, Pałasiński Marek. Kraków: Akademia pedagogiczna w Krakowie. 2007, 358 s.; , ISBN: 9788360117644 (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[9] Sankowski Dominik, Bąkała Anna: Rola uczelni wyższych w aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych.. W: Ergonomia Niepełnosprawnym, W wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia.. Łódź 2007, s. 265-274. Ergonomia Niepełnosprawnym, W wieku nanotechnologii i w ochronie zdrowia.. Praca zbiorowa red. Lewandowski Jerzy, Lecewicz-Bartoszewska Joanna. Łódź: Politechnia Łódzka 2007, 337 s.; , ISBN: 978837283212 (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[10] Szmit Anna, Szmit Maciej: Duże przedsiębiorstwa województwa łódzkiego na tle gospodarki kraju.. W: Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej.. Łódź 2007, s. 9-18. Sytuacja ekonomiczna organizacyjna i kadrowa dużych organizacji gospodarczych w aglomeracji łódzkiej.. Praca zbiorowa red. Staniec Iwona, Lachiewicz Stefan. Łódź: Media Press 2007, 50 s.; , ISBN: 978-83-61215- (MONO, DOM, -) 2,00/ 4,00 p.

[11] Szmit Maciej: Bezpieczeństwo systemów sieciowych, praktyczny i edukacyjny punkt widzenia.. W: Bezpieczeństwo systemów informatycznych.. Katowice 2007, s. 101-110. Bezpieczeństwo systemów informatycznych.. Praca zbiorowa red. Niemiec Andrzej, Nowak Jerzy, Grabara Janusz. Katowice: PTI - Oddział Górnośląski 2007, 239 s.; B5, ISBN: 83-60810-04-4 (MONO, DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[12] Szmit Maciej, Skowroński Maciej, Wężyk Radosław: Preprocesory detekcji anomalii dla programu Snort.. W: Sieci Komputerowe Tom 2, Aplikacje i zastosowania.. 2007, s. 333-338. Sieci Komputerowe Tom 2, Aplikacje i zastosowania.. Praca zbiorowa red. Kwiecień Andrzej, Pochopień Bolesław, Ober Józef, Gaj Piotr. : Wydawnictwa Komunikacji i Łączności 2007, 415 s.; 220x16, ISBN: 978-83-206-16 (MONO, DOM, -) 1,33/ 4,00 p.

[13] Szmit Maciej, Wężyk Radosław, Skowroński Maciej: Traffic anomaly detection with Snort.. W: Information Systems and Computer Communication Networks. Wrocław 2007, s. 181-187. Information Systems and Computer Communication Networks. Praca zbiorowa red. Committee Organizing. Wrocław: Politechnika Wrocławska 2007, 211 s.; , ISBN: 978-83-7493-3 (MONO, DOM, -) 2,00/ 6,00 p.

[14] Wierzbicki Adam, Żaczek Łukasz, Adamus Radosław: Access Control Management in Open Distributed Virtual Repositories and the Grid. In: On the Move to Meaningful Internet Systems 2007. Part II. Berlin 2007, p. 1186-1199. On the Move to Meaningful Internet Systems 2007. Part II Ed. Meersman Robert, Tari Zahir. Berlin: Springer 2007, 1264 p.; , ISBN: 3-540-76835-1 (MONO, INT, PHI) 3,33/10,00 p.

Artukuły w czasopismach naukowych

[1] Banasiak Robert, Mazurkiewicz Łukasz, Wajman Radosław: Algorytm wyznaczania rozkładu potencjału elektrycznego dla trójwymiarowej tomografii pojemnościowej oparty na metodzie symulowanego ładunku.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 267-280, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[2] Bąkała Marcin, Koszmider Tomasz: System wizyjny do wyznaczania rozpływności lutów.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 173-177, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[3] Chaniecki Zbigniew: Algorithms of data processing and Analysis in electrical capacitance tomography for diagnosis of selected industrial processes.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2007, rocznik , nr 111, s. 5-12, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 2,00/ 2,00 p.

[4] Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Kalibracja systemu wizyjnego z kamerą CCD na potrzeby wysokotemperaturowych pomiarów właściwości powierzchniowych.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 49-57, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[5] Fabijańska Anna, Strzecha Krzysztof, Sankowski Dominik: Nowe podejście do usuwania szumu na drodze filtracji medianowej.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 59-73, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[6] Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna, Anioł Patryk: Metoda segmentacji obrazów mikroskopowych komórek roślinnych znakowanych radiograficznie do wyznaczania poziomu syntezy DNA w jądrach komórkowych.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 75-87, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,67/ 4,00 p.

[7] Grabowski Szymon, Deorowicz Sebastian: Web Long Compression.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 417-424, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,00/ 4,00 p.

[8] Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej, Banasiak Robert, Wajman Radosław, Sankowski Dominik, Yang Wuquiang: Metodyka porównania tomografów pojemnościowych.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 281-294, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 3,43/ 4,00 p.

[9] Jabłoński Mariusz, Grasewicz P.: Rozbudowa i modernizacja maszyn produkcyjnych. Możliwości komunikacyjne SIMATIC S7. Maszyny Technologie Materiały, 2007, rocznik , nr 2, s. 21-24, ISSN: 0137-3730 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.

[10] Jabłoński Mariusz: The Analysys of Funcjonal Parameters and Modification of Steering Algorithmsin Vector Control Converter Drive with Induction Motor.. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2007, rocznik , nr 111, s. 19-24, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 2,00/ 2,00 p.

[11] Jackowska-Strumiłło Lidia, Cyniak Danuta, Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz: Modelling the Dependencies Between the Structure of Feeding Streams and the Parameters of Cotton/Polyester Blended Yarns Manufactured with the Use of Ring - and Rotor Spinning Machines.. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2007, vol. 15, no. 3, p. 32-37, ISSN: 1230-3666 (INT, PHI) 3,75/15,00 p.

[12] Jackowska-Strumiłło Lidia, Cyniak Danuta, Czekalski Jerzy, Jackowski Tadeusz: Quality of Cotton Yarns Spun Using Ring -Compact-, and Rotor-Spinning Machines as a Function of Selected Spinning Process Parameters. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2007, vol. 15, no. 3, p. 24-30, ISSN: 1230-3666 (INT, PHI) 3,75/15,00 p.

[13] Janaszewski Marcin, Babout Laurent: Detekcja mostów w obrazach 3D prezentujących propagację pęknięć korozyjnych naprężeniowych w stali nierdzewnej.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 103-114, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[14] Kucharski Jacek: Modelowanie rozmyte rezystancyjnych pieców komorowych.. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY,, 2007, rocznik , nr 3, s. 63-66, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.

[15] Kucharski Jacek, Urbanek Piotr: Modelowanie własności dynamicznych nagrzewanego indukcyjnie obracającego się walca stalowego.. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY,, 2007, rocznik , nr 3, s. 57-59, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.

[16] Kucharski Jacek, Sankowski Dominik, Łobodziński W: Wykorzystanie technik komputerowych w identyfikacji obiektów elektrotermicznych.. Nauki Techniczne- Elektryka, 2007, rocznik , nr 5, s. 71-79, ISSN: 1897-2683 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.

[17] Kuliberda Kamil, Adamus Radosław, Wiślicki Jacek, Kaczmarski Krzysztof, Kowalski Tomasz, Subieta Kazimierz: A generic proposal for a transparent integration of distributed data by an autonomous layer in a virtual repository.. Multiagent and Grid Systems, 2007, vol. 3, no. 4, p. 393-410, ISSN: 1574-1702 (INT, -) 1,67/ 2,00 p.

[18] Mosorow Włodzimierz: Wyznaczanie okien czasowych do obliczania parametrów przepływu w tomografii elektrycznej.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 295-300, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[19] Niedźwiedziński Marian, Bąkała Anna: Telework and Security. Systems 2007, 2007, vol. 12, no. 1, p. 43-56, ISSN: 1427-275X (INT, -) 0,50/ 1,00 p.

[20] Nowakowski Jacek: Algorytmy sterowania robotem mobilnym w otoczeniu ruchomych przeszkód.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 115-125, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[21] Nowakowski Jacek, Mencwal Adam, Kośla Paweł: Rekonstrukcja otoczenia robota mobilnego przy wykorzystaniu systemu sterowizyjnego.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 127-140, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[22] Orzyłowski Marek, Łobodziński W: Urządzenia cieplno-chemiczne do wytwarzania nowoczesnych związków połprzewodnikowych.. ELEKTRONIKA,, 2007, rocznik , nr 8, s. 77-83, ISSN: 0033-2089 (DOM, -) 2,00/ 4,00 p.

[23] Przywarski Rafał, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Rząsa Mariusz, Wajman Radosław: Metody wyznaczania map czułości dla systemu tomografii optycznej.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 301-310, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,40/ 4,00 p.

[24] Rząsa Mariusz, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej, Wajman Radosław: Optyczny tomograf procesowy składający się z pięciu projekcji.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 311-321, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 3,00/ 4,00 p.

[25] Sankowski Dominik: Nowe technologie informatyczne w służbie edukacji szkolnej.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 459-472, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[26] Sankowski Dominik, Strzecha Krzysztof, Koszmider Tomasz: Trójwymiarowa rekonstrukcja w tomografii komputerowej.. Postępy Rehabilitacji, 2007, rocznik , nr 5, s. , ISSN: 0860-6161 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.

[27] Sierszeń Artur: Modyfikacja algorytmu Changa z wykorzystaniem metody znajdowania punktów najbliższych.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 193-202, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[28] Szmit Maciej, Politowska Izabela: (Bez)prawie w sieci, czyli o prawnych aspektach bezpieczeństwa informacji przechowywanych i przesyłanych w systemach i sieciach informatycznych.. Boston IT Security Review, 2007, rocznik , nr 2, s. 18-21, ISSN: 1731-7150 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.

[29] Szmit Maciej, Skowroński Maciej, Wężyk Radosław: Detekcja anomalii ruchu sieciwego w programie Snort.. Haking, 2007, vol. , no. 3, p. 64-68, ISSN: (INT, -) 0,00/ 0,00 p.

[30] Szmit Maciej, Tomaszewski Mariusz: Huby w pajęczynach i złośliwe m-routery.. Haking, 2007, vol. , no. 1, p. 36-41, ISSN: (INT, -) 0,00/ 0,00 p.

[31] Szmit Maciej, Politowska Izabela: Mierniki bezpieczeństwa informatycznego a niektóre przestępstwa komputerowe.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 433-449, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,00/ 4,00 p.

[32] Szmit Maciej: O kopiach zapasowych i innych oczywistościach.. Boston IT Security Review, 2007, rocznik , nr 3, s. 8-11, ISSN: (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.

[33] Tomczak Łukasz, Chałubiec Joanna: Pomiar parametrów pęcherzy gazu w kolumnie aeracyjnej z wykorzystaniem technik przetwarzania i analizy obrazów.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 157-163, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,00/ 4,00 p.

[34] Urbanek Piotr, Kucharski Jacek, Olczyk Aleksander: Algorytm identyfikacji własnosci dynamicznych czujników temperatury metodą korekcji dwutorowej.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 217-226, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 2,67/ 4,00 p.

[35] Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Algorytm korekcji zmienności emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca.. Nauki Techniczne- Elektryka, 2007, rocznik , nr 5, s. 147-154, ISSN: 1897-2683 (DOM, -) 0,00/ 0,00 p.

[36] Urbanek Piotr: Model numeryczny zjawisk cieplnych w nagrzewanym indukcyjnie wirującym walcu.. PRZEGLĄD ELEKTROTECHNICZNY,, 2007, rocznik , nr 3, s. 71-74, ISSN: 0033-2097 (DOM, -) 10,00/10,00 p.

[37] Wajman Radosław, Banasiak Robert, Mazurkiewicz Łukasz, Sankowski Dominik: Reply to comments on Spatial imaging with 3D capacitance measurements.. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, 2007, vol. , no. 18, p. 3668-3670, ISSN: 0957-0233 (INT, PHI) 24,00/24,00 p.

[38] Wiślicki Jacek, Kuliberda Kamil, Kowalski Tomasz, Adamus Radosław: Integration of relational resources in an object - oriented data grid with an example.. Journal of Applied Computer Science, 2007, rocznik 14, nr 2, s. 91-108, ISSN: 1507-0360 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

[39] Wiślicki Jacek, Kuliberda Kamil, Adamus Radosław, Subieta Kazimierz: Relational to object-oriented database wrapper solution in the data grid architecture with query optimisation issues.. International Journal of Business Process Integration and Management., 2007, vol. 2, no. 1, p. 17-25, ISSN: (INT, -) 2,00/ 2,00 p.

[40] Włodarczyk Jarosław, Lewandowski Sławomir: Zalety dualnego systemu tomograficznego na tle klasycznej tomografii gamma.. AUTOMATYKA, 2007, rocznik 11, nr 3, s. 232-328, ISSN: 1429-3447 (DOM, -) 4,00/ 4,00 p.

Referaty w materiałach konferencyjnych

[1] Banasiak Robert, Mazurkiewicz Łukasz, Wajman Radosław: Application of Charge Simulation Method (CSM) for ECT Imaging in Forward Problem and Sensitivity Matrix Calculation., p. 1099-1106. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[2] Bieniecki Wojciech, Grabowski Szymon, Kościelska-Kasprzak Katarzyna, Drulis-Fajdasz Dominika, Mazanowska Oktawia, Klinger Marian: An algorithm for smart row dtection in elispot examination images., s. 133-136. Praca zbiorowa red. Komitet organizacyjny . XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, 24-26.10.2007. Łódź: 2007, ISBN 978-83-7415-1 (DOM, REF) 0/0 p.

[3] Bieniecki Wojciech, Grabowski Szymon, Rozenberg Wojciech: Image Preprocessing for Improving OCR Accuracy., p. 75-80. Ed. Komitet organizacyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Lviv-Polyana, 23-26.05.2007. Lwów: 2007, ISBN: 9789665536147 (INT, REF) 2,00/ 3,00 p.

[4] Chaniecki Zbigniew, Niedostatkiewicz M, Sankowski Dominik: Graphical Presentation of Transformation of Tomography Data for Gravitation Silo Flow., p. 746-754. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 2,00/ 3,00 p.

[5] Fabijańska Anna, Sankowski Dominik: Aura removal algorithm for high-temperature image quantitative analysis systems., p. 617-621. Ed. Komitet organizacyjny . MIXDES 2007, Mixed Design of Integrated Circuits and Systems.. Polska, 21-23.06.2007. Ciechocinek: 2007, ISBN: 83-922632-4-3 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[6] Fabijańska Anna, Strzecha Krzysztof, Sankowski Dominik: Determination of Image Segmentation Quality., p. 439-441. Ed. Konferencyjny Komitet. CADSM 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectroncs.. Lviv-Ukraina, 20-24.02.2007. Lwów: 2007, ISBN: 978-966-553-5 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[7] Fabijańska Anna: Image Noise Removal - The New Approach., p. 457-459. Ed. Konferencyjny Komitet. CADSM 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectroncs.. Lviv-Ukraina, 20-24.02.2007. Lwów: 2007, ISBN: 978-966-553-5 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[8] Frączyk Andrzej: Metoda estymacji parametrów modelu RC wielosekcyjnego pieca oporowego., p. 257-2587. Ed. Komitet organizacyjny . XII Conference Computer Applications in Electrical Engineering.. Polska, 16-18.04.2007. Poznań: 2007, ISBN: 9788392397847 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[9] Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Modelling and optimal temperature control of induction heated rotatiing steel cylinder., p. 351-355. Ed. Komitet organizacyjny . 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics.. Polska, 27-30.08.2007. Szczecin: 2007, ISBN: 9788375180336 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[10] Frączyk Andrzej, Rzepka Andrzej: Oprogramowanie stanowiska do identyfikacji parametrów dynamicznych oraz regulacji temperatury pieca do dyfuzji półprzewodników., s. 63-71. Praca zbiorowa red. Komitet organizacyjny . Modelowanie i sterowanie procesów elektrotermicznych.. Polska, 24-26.09.2007. Kielce: 2007, ISBN 1897-2683 (DOM, REF) 0/0 p.

[11] Gocławski Jarosław, Urbaniak-Domagała Wiesława: The method of solid-liquid contact angle measurement using the images of sessile drops with shadows on substratum., p. 135-140. Ed. Komitet organizacyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Lviv-Polyana, 23-26.05.2007. Lwów: 2007, ISBN: 9789665536147 (INT, REF) 1,50/ 3,00 p.

[12] Grabowski Szymon, Skibiński Przemysław, Swacha Jakub: Fast Transform for Effective XML Compression., p. 323-326. Ed. Konferencyjny Komitet. CADSM 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectroncs.. Lviv-Ukraina, 20-24.02.2007. Lwów: 2007, ISBN: 978-966-553-5 (INT, REF) 1,00/ 3,00 p.

[13] Grudzień Krzysztof, Banasiak Robert, Williams R., Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Hopper Flow Measurement Data Visualization: Developments Towards 3D., p. 986-993. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 2,40/ 3,00 p.

[14] Jabłoński Mariusz: Wpływ parametrów polowo-zorientowanych napędów falownikówych na stany dynamiczne silników indukcyjnych pracujących na maszynach górniczych na przykładzie zwałkowania zgot, s. 21-30. Praca zbiorowa red. Komitet organizacyjny . Napędy urządzeń górnictwa odkrywkowego.. Wolbórz, 11-13.10.2006. Wrocław: 2007, ISBN (DOM, REF) 0/0 p.

[15] Janaszewski Marcin, Marrow T.J, Babout Laurent: Adaptive 3D Algorithm to Detect Bridging Ligaments during Intergranular Stress Corrosion Cracking of Stainless Steel., p. 1107-1115. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 2,00/ 3,00 p.

[16] Jeżewski Sławomir, Stawirej Piotr: Distributed system for image analysis and processing., s. 167-170. Praca zbiorowa red. Komitet organizacyjny . XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, 24-26.10.2007. Łódź: 2007, ISBN 978-83-7415-1 (DOM, REF) 0/0 p.

[17] Kostrubiec Franciszek, Fabijańska Anna, Pawlak Ryszard, Tomczyk Mariusz, Walczak Maria, Koszmider Tomasz: Thermal changes of the surface tension in selected laser mikrotechnologies, p. 167-172. Ed. Raj Ewa, Podgórski Jacek, Woźny Janusz. International Conference Microtechnology and Thermal Problems in Electronics Microtherm'2007. Łódź, 25.06-27.06.2007. Łódź: 2007, ISBN: 978-83-60660 (INT, REF) 1,00/ 3,00 p.

[18] Kuzański Marcin, Jackowska-Strumiłło Lidia: Yarn hairiness determination - the algorithms of computer measurement methods., p. 154-157. Ed. Komitet organizacyjny . MEMSTECH -Perspective Technologies and Methods in Mems Design.. Lviv-Polyana, 23-26.05.2007. Lwów: 2007, ISBN: 9789665536147 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[19] Maad R., Sankowski Dominik, Grudzień Krzysztof, Wajman Radosław, Mosorow Włodzimierz, Johansen G.A.: Comparing Analysis of Image Visualisation Accuracy of Electrical Capacitance Tomography and Gamma Tomography., p. 1090-1098. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 2,00/ 3,00 p.

[20] Mosorow Włodzimierz, Maad R., Lewandowski Sławomir, Johansen G.A., Sankowski Dominik: Experimental Test of a Novel Reconstruction Approach Based On Irregular Grid For High-Speed Gamma-Ray Tomography., p. 202-207. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 1,80/ 3,00 p.

[21] Mosorow Włodzimierz, Chodyka Marta: Image database retrieval using SQL/MM Still Image function implementation., s. 93-96. Praca zbiorowa red. Komitet organizacyjny . XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, 24-26.10.2007. Łódź: 2007, ISBN 978-83-7415-1 (DOM, REF) 0/0 p.

[22] Murlewski J., Kowalski Tomasz, Adamus Radosław, Napieralski Andrzej, Sakowicz B.: Query optimization in grid databases., p. . Ed. Komitet organizacyjny . MIXDES 2007, Mixed Design of Integrated Circuits and Systems.. Polska, 21-23.06.2007. Ciechocinek: 2007, ISBN: 83-922632-4-3 (INT, REF) 1,20/ 3,00 p.

[23] Nowakowski Jacek, Kaczorowski Daniel: Application of ultrasound tomography for multiphase flow reconstruction., s. 155-158. Praca zbiorowa red. Komitet organizacyjny . XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, 24-26.10.2007. Łódź: 2007, ISBN 978-83-7415-1 (DOM, REF) 0/0 p.

[24] Nowakowski Jacek: Mobile robot navigation in a space with moving obstacles., s. 151-154. Praca zbiorowa red. Komitet organizacyjny . XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, 24-26.10.2007. Łódź: 2007, ISBN 978-83-7415-1 (DOM, REF) 0/0 p.

[25] Nowakowski Jacek, Kaczorowski Daniel: Multiphase Flow Parameters Determination from USG Image Reconstruction., p. 827-831. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[26] Rząsa M.R., Wajman Radosław, Grudzień Krzysztof, Romanowski Andrzej: The Capacitive Tomograph of Higher Sensitivity Near the Sensor., p. 887-894. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 2,25/ 3,00 p.

[27] Rząsa M.R., Grudzień Krzysztof, Przywarski Rafał, Romanowski Andrzej, Wajman Radosław: The Discrete Optical Tomograph Including Five Projections., p. 133-140. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 1,80/ 3,00 p.

[28] Sankowski Dominik, Fabijańska Anna: CCD Camera Instrumental Background Estimation Algorithm, p. . Ed. Komitet organizacyjny . IEEE Instrumentation and Measurement Technology Conference Proceedings.. Polska, 1-3.05.2007. Warszawa: 2007, ISBN: 1-4244-1080-0 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[29] Sankowski Dominik, Fabijańska Anna: The new approach to impulse noise removal using double median filtration algorithm., s. 141-143. Praca zbiorowa red. Komitet organizacyjny . XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, 24-26.10.2007. Łódź: 2007, ISBN 978-83-7415-1 (DOM, REF) 0/0 p.

[30] Strzecha Krzysztof, Betiuk Jakub: Capacitance measurement in electrical capacitance tomography., s. 171-174. Praca zbiorowa red. Komitet organizacyjny . XV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne. Łódź, 24-26.10.2007. Łódź: 2007, ISBN 978-83-7415-1 (DOM, REF) 0/0 p.

[31] Tomczak Łukasz, Mosorow Włodzimierz, Sankowski Dominik, Nowakowski Jacek: Image defect detection Methods for Visual Inspection Systems., p. 454-456. Ed. Konferencyjny Komitet. CADSM 2007, The Experience of Designing and Application of CAD Systems in Microelectroncs.. Lviv-Ukraina, 20-24.02.2007. Lwów: 2007, ISBN: 978-966-553-5 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[32] Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Modelling of dynamic properties of induction heated rotating steel cylinder., p. 719-722. Ed. Komitet organizacyjny . 13th IEEE IFAC International Conference on Methods and Models in Automation and Robotics.. Polska, 27-30.08.2007. Szczecin: 2007, ISBN: 9788375180336 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

[33] Włodarczyk Jarosław, Sankowski Dominik, Lewandowski Sławomir: Analysis of the Noise Influence on the Quality of the Reconstruction in the Dual Modality Tomography., p. 639-643. Ed. Konferencyjny Komitet. 5th World Congress on Industrial Process Tomography. Norwegia, 2-7.09.2007. Bergen: 2007, ISBN: 9780853162650 (INT, REF) 3,00/ 3,00 p.

powrót do góry


Redakcja:
Edyta Zientalak-Orłowska

Ostatnia modyfikacja:
2010-03-04 20:49:16, Wojciech Bieniecki