kontakt    mapa strony  
    polski   english

Publikacje 2012

  Zagranicznych Polskich  
Monografii 0 2 Lista publikacji za rok 2011
Rozdziałów w monografiach 0 12 Lista publikacji za rok 2010
Artykułów w czasopismach wszystkich 46 4 Lista publikacji za rok 2009
Artykułów w czasopismach z listy filadelfijskiej 13 0 Lista publikacji za rok 2008
Redakcji materiałów konferencyjnych 1 2 Lista publikacji za rok 2007
Referatów 11 7 Lista publikacji za rok 2006

Dysertacje

Brak

Książki

 1. Fabijańska Anna: Nowoczesne metody segmentacji obrazów w wybranych przemysłowych i medycznych systemach wizyjnych. Łódź: Politechnika Łódzka 2012, 228 s.; (MONO, DOM, A, -) 12,00/12,00 p.
 2. Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechnika Łódzka 2012, 307 s.; (MONO, DOM, R, -) 5,00/ 5,00 p.
 3. Strzecha Krzysztof, Koszmider Tomasz, Stępień Konrad: Współpraca mobilnych urządzeń komunikacyjnych zcentralnymi punktami akwizycji danych w społecznościowym projekcie gromadzenia informacji o aktywnościrekreacyjno-turystycznej na terenie aglomeracji Łodzkiej. InterData SC. Łódź: Inter Data 2012, 42 s. (REPO, INT, A,-) 0,00/ 0,00 p.

Rozdziały w książkach

 1. Dusio Marek, Woźniak Paweł, Proborszcz Filip, Romanowski Andrzej: A Theoretical Overview of Context Categorization Issues and Context-Awareness in Software Design. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 41-56. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 2. Gonera Juliusz, Romanowski Andrzej: Simplified centralized operational transformation algorithm for concurrent collaborative systems. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 207-222. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 3. Grudzień Krzysztof: Radiography Image Processing for Analysis of Gravitational Funnel Flow in Silo. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 137-158. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 4. Majchrowicz Michał, Kapusta Paweł: Security as one of the main problems blocking the implementation of E-Cmmerce in today's business. Analysis of the safety level of password hashes stored by windows operating systems. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 241-255. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 5. Pawluk Piotr, Fabijańska Anna: Edge Detection in images of heat-emitting objects. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 103-124. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 6. Romanowski Andrzej, Woźniak Paweł: Design of medical imaging data sharing services for emergency cases. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 281-307. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 7. Romanowski Andrzej, Kalisiak Jakub, Matusiak Bartosz, Jaworski Tomasz: Real-Time Photo-Realistic Water Surface Simulation. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 159-206. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 8. Sankowski Dominik: Education and Science in the Knowledge-Based Economy. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 7-24. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 9. Sankowski Dominik, Bąkała Anna, Mosorow Włodzimierz: New educational technologies for people with disabilities. W: Ergonomics for the disabled. Łódź 2012, s. 100-118. <Ergonomics for the disabled. Praca zbiorowa red. Lecewicz-Bartoszewska Joanna, Polak-Sopińska Aleksandra. Łódź: Politechnika Łódzka 2012, 163 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 10. Sankowski Dominik, Bąkała Anna, Mosorow Włodzimierz: Nowe technologie edukacyjne dla osób niepełnosprawnych. W: Ergonomia niepełnosprawnym. Przyszłość w kształceniu. Łódź 2012, s. 96-113. <Ergonomia niepełnosprawnym. Przyszłość w kształceniu. Praca zbiorowa red. Lewandowski Jerzy, Boczkowska Katarzyna. Łódź: Politechnika Łódzka 2012, 221 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 11. Szmit Anna, Szmit Maciej: DNS Requesters' pseudo-random number generators weakness. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 223-239. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.
 12. Thorn Richard, Simcock Alec, Shi Juan: Problem Based Learning: Introducing a New Pedagogy to Undergraduate Engineering. W: Computer Science in Novel Applications. Łódź 2012, s. 25-40. <Computer Science in Novel Applications. Praca zbiorowa red. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Politechniki Łódzkiej 2012, 307 s.; , ISBN: 978-83-7283-4> (MONO, DOM, -) 0,00/ 0,00 p.

Artukuły w czasopismach naukowych

 1. Banasiak Robert, Ye Ray, Soleimani M.: Improving three-dimensional electrical capacitance tomography imaging using approximation error model theory. JOURNAL OF ELECTROMAGNETIC WAVES AND APPLICATIONS, 2012, vol. 26, no. , p. 411-421, ISSN: 0920-5071 (INT, PHI) 20,00/20,00 p.
 2. Błaszczyk Sylwester, Wulkiewicz Adam, Duch Piotr, Łaski Maciej, Jachowicz Rafał, Sankowski Dominik: The concept of subsystem for mobile robot management from the operator console. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 39-44, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 3. Brandisky Kostadin, Sankowski Dominik, Banasiak Robert, Dolapchiev Ivalo: ECT sensor optimization based on RSM and GA. COMPEL-THE INTERNATIONAL JOURNAL FOR COMPUTATION AND MATHEMATICS IN ELECTRICAL AND ELECTRONIC ENGINEERING, 2012, vol. 13, no. 3, p. 858-869, ISSN: 0332-1649 (INT, PHI) 15,00/15,00 p.
 4. Brzeziński Dariusz, Ostalczyk Piotr: Numerical evaluation of fractional differ-integrals of some periodical functions via the IMT transformations. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 2012, vol. 60, no. 2, p. 285-292, ISSN: 0239-7528 (INT, -) 30,00/30,00 p.
 5. Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Jaworski Tomasz, Rybak Grzegorz, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Diagnostic system of gravitational solid flow based on weight and accelerometer signal analysis using wireless data transmission technology. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 323-330, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 6. Chojak J., Świercz U., Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław, Kuźniak Elżbieta: Crosstalk between biotic and abiotic stress responses in cucumber (Cucumis sativus). ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, 2012, vol. 34, no. , p. 88, ISSN: 0137-5881 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 7. Draus Cezary, Nowak Grzegorz, Nowak Maciej, Tokarski Marcin: Formulation of colors using a genetic algorithm. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 243-248, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 8. Fabijańska Anna: A Survey of Subpixel Edge Detection Methods for Images of Heat-Emitting Metal Specimens. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, 2012, vol. 22, no. 3, p. 695-710, ISSN: 1641-876X (INT, -) 20,00/20,00 p.
 9. Fabijańska Anna, Jackowska-Strumiłło Lidia: Image processing and analysis algorithms for yarn hairness determination. MACHINE VISION AND APPLICATIONS, 2012, vol. 2012, no. , p. 527-540, ISSN: 1432-1769 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 10. Fiderek Paweł, Jaworski Tomasz, Banasiak Robert, Kucharski Jacek: Crisp and fuzzy classifiers in the two-phase gas-liquid flow diagnostics. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 389-398, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 11. Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr, Kucharski Jacek: Control algorithms for inductors movement in induction heated calenders. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 51-58, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p. Strona 2 / 8
 12. Gajewska E., Drobik D., Wielanek M., Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław, Mazur J., Skłodowska M.: Protective effect of selenium against nickel toxicity in wheat seedlings. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, 2012, vol. 34, no. , p. 43, ISSN: 0137-5881 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 13. Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna: A graph-based approach to the segmentation of images with mould filled foam matrices. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 59-70, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 14. Gocławski Jarosław, Sekulska-Nalewajko Joanna, Kuźniak Elżbieta: Neural Network Segmentation of Images from Stained Cucurbits leaves with Colour Symptoms of Biotic and Abiotic Stresses. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, 2012, vol. 22, no. 3, p. 669-684, ISSN: 1641-876X (INT, -) 20,00/20,00 p.
 15. Grabowski Szymon, Swacha Jakub: Google Books Ngrams recompressed and searchable. FOUNDATIONS OF COMPUTING AND DECISION SCIENCES, 2012, vol. 37, no. 4, p. 271-281, ISSN: 0867-6356 (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 16. Grudzień Krzysztof, Niedostatkiewicz M, Adrien Jerome, Maire Eric, Babout Laurent: Analysis of the bulk solid flow during gravitational silo emptying using X-ray and ECT tomography. POWDER TECHNOLOGY, 2012, vol. 224, no. , p. 196-208, ISSN: 0032-5910 (INT, PHI) 35,00/35,00 p.
 17. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej, Niedostatkiewicz M, Sankowski Dominik: ECT Image Analysis Methods for Shear Zone Measurements during Silo Discharging Process. CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING, 2012, vol. 20, no. 2, p. 337-345, ISSN: 1004-9541 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 18. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Matusiak Bartosz, Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik: Visualisation of granular material concentration changes, during silo discharging process, using ECT large scale sensor. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 331-342, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 19. Jachowicz Rafał, Duch Piotr, Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester, Wulkiewicz Adam, Sankowski Dominik: Enhancement of temperature feature as a result of double source image fusion. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 79-84, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 20. Jaworski Tomasz, Kucharski Jacek: Fuzzy Spatial Relations-Based Markers location on images from an infrared camera. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 85-92, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 21. Jopek Łukasz, Babout Laurent, Janaszewski Marcin: A New Method to Segment X-Ray Microtomography Images of Lamellar Titanium Alloy Based on Directional Filter Banks and Gray level Gradient. LECTURE NOTES IN COMPUTER SCIENCE, 2012, vol. 2012, no. , p. 105-112, ISSN: 0302-9743 (INT, PHI) 0/0 p.
 22. Jopek Łukasz, Babout Laurent, Janaszewski Marcin, Postolski Michał: Multistage segmentation of lamellae colonies based on directional filter bank and PCA analysis. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 93-102, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 23. Kapusta Paweł, Majchrowicz Michał, Sankowski Dominik, Banasiak Robert: Application of GPU parallel computing for acceleration of Finite Element Method based 3D reconstruction algo-rithms in Electrical Capacitance Tomography. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 343-350, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 24. Kowalski Krzysztof, Mielicka Elżbieta, Kowalski Tomasz: Modelling and designing compression garments with unit pressure assumed for body circumferences of variable curvature radius. FIBRES & TEXTILES IN EASTERN EUROPE, 2012, vol. 20, no. 6A, p. 98-102, ISSN: 1230-3666 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 25. Kowalski Tomasz, Adamus Radosław, Wiślicki Jacek: Mapping SBQL query results to XML. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 351-362, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 26. Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr: Using infrared camera for dynamic properties identification of induction heated rotating steel cylinder. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 131-136, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 27. Kuźniak Elżbieta, Wielanek M., Gajewska E., Kopczewski T., Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław, Skłodowska M.: Effects of nitrogen nutrition on cucumber growth and its response to Pseudomonas syringae pv lachrymans. ACTA PHYSIOLOGIAE PLANTARUM, 2012, vol. 34, no. , p. 57, ISSN: 0137-5881 (INT, PHI) 25,00/25,00 p.
 28. Lisiak-Felicka Dominika, Sankowski Dominik: Wytyczne do zarządzania projektami informatycznymi w jednostkach administracji publicznej. ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO, EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG, 2012, rocznik , nr 703, s. 408-415, ISSN: 1640-6818 (DOM, -) 0/0 p. Strona 3 / 8
 29. Lo Pechin, van Ginneken Bram, M. Reinhardt Joseph, Yavarna Tarunashee, A. de Jong Pim, Irving Banjamin, Fetita Catalin, Ortner Margarete, Pinho Romulo, Sijbers Jan, Feuerstein Marco, Fabijańska Anna, Bauer Christian, Beichel Reinchard, S. Mendoza Carlos, Wiemker Rafael, Lee Jaesung, P. Reeves Anthony, Born Silvia, Weinheimer Olivier, M. van Rikxoort Eva, Tschirren Juerg, Mori Ken, Odry Benjamin, P. Naidich David, Hartmann Ieneke, A. Hoffman Eric, Prokop Mathias, H. Pedersen Jesper, de Bruijne Marleen: Extraction of airways from CT (EXACT'09). IEEE TRANSACTIONS ON MEDICAL IMAGING, 2012, vol. 31, no. 11, p. 2093-2107, ISSN: 0278-0062 (INT, PHI) 45,00/45,00 p.
 30. Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Jachowicz Rafał, Wulkiewicz Adam, Sankowski Dominik: Distributed mobile platform management system. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 137-142, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 31. Mosorow Włodzimierz: Free mobile network – dream or real chance. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 368-368, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 32. Nowacki Zbigniew: File duplicator for the microsoft windows operating system. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2012, rocznik , nr 1108, s. 39-50, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0/0 p.
 33. Nowotniak Robert, Kucharski Jacek: GPU-based tuning of quantum-inspired genetic algorithm for a combinatorial optimization problem. Bulletin of the Polish Academy of Sciences-Technical Sciences, 2012, vol. 60, no. 2, p. 323-330, ISSN: 0239-7528 (INT, -) 30,00/30,00 p.
 34. Ostalczyk Piotr: Equivalent descriptions of a discrete-time fractional-order linear system and its stability domains. INTERNATIONAL JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTER SCIENCE, 2012, vol. 22, no. 3, p. 533-538, ISSN: 1641-876X (INT, -) 20,00/20,00 p.
 35. Ostalczyk Piotr, Duch Piotr: On a real-time first-order difference evaluation. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 167-172, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 36. Pawlicki Tomasz, Bolewski Arkadiusz, Kubicz Pawel, Romanowski Andrzej: Oprogramowanie do analizy śledczej tworzone we współpracy z Katedrą Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej - SQLite, Torrent Analyzer, Konwerter Dźwięku. PROBLEMY KRYMINALISTYKI, 2012, rocznik 275, nr 1, s. 41-53, ISSN: 0552-2153 (DOM, -) 6,00/ 6,00 p.
 37. Pluta Kacper, Janaszewski Marcin, Postolski Michał: New algorithm for modeling of bronchial trees. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 179-190, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 38. Romanowski Andrzej, Nowotniak Robert, Kawecki Kacper, Jaworski Tomasz, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof: Evolutionary algorithms approach for cutting stock problem. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 301-310, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 39. Romanowski Andrzej, Woźniak Paweł, Gonera Juliusz: SIMPLIFIED CENTRALIZED OPERATIONAL TRANSFORMATION ALGORITHM FOR CONCURRENT COLLABORATIVE SYSTEMS. International Journal of Computer Science and Applications, 2012, vol. 9, no. 3, p. 47 – 60, ISSN: 0972-9038 (INT, -) 2,00/ 2,00 p.
 40. Rowińska Zdzisława, Gocławski Jarosław: Cuda based fuzzy C-means acceleration for the segmentation of images with fungus grown in foam matrices. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 191-200, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 41. Sankowski Dominik, Bąkała Marcin, Wojciechowski Rafał, Albrecht Andrzej: Integrated platform for automatic measurement of wettability and surface tension of liquid metals and alloys in the high temperatures. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 201-206, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 42. Strzecha Krzysztof, Koszmider Tomasz: Gathering Information about Tourist and Recreation Activities within the Area of Lodz Agglomeration Using Mobile Technologies. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 369-376, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 43. Strzecha Krzysztof, Koszmider Tomasz, Zarębski Damian, Łobodziński W: Passive auto-focus algorithm for correcting image distortions caused by gas flow in high-temeprature measurements of surface phenomena. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 383-388, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 44. Szmit Maciej, Szmit Anna: Usage of Pseudo-estimator LAD and SARIMA Models for Network Traffic Prediction: Case Studies. COMPUTER NETWORKS, 2012, vol. 291, no. , p. 229-236, ISSN: 1865-0929 (INT, PHI) 30,00/30,00 p.
 45. Thorn Richard, Johansen G.A., Hjertaker B.T.: Three-phase flow measurementin the petroleum industry. MEASUREMENT SCIENCE & TECHNOLOGY, 2012, vol. 24, no. , p. 1-17, ISSN: 0957-0233 (INT, PHI) 35,00/35,00 p.
 46. Tokarski Marcin, Nowak Grzegorz, Draus Cezary: Computer-assisted classification of products according to ETIM standard. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 377-382, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p. Strona 4 / 8
 47. Urbanek Piotr, Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej: Comparison of methods for determining the thermal conductivity in induction heated industrial rotating calenders. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 311-316, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 48. Węgliński Tomasz, Fabijańska Anna: Survey of modern image segmentation algorithms on CT scans of hydrocephalic brains. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 223-230, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 49. Wulkiewicz Adam, Łaski Maciej, Błaszczyk Sylwester, Duch Piotr, Jachowicz Rafał, Sankowski Dominik: The concept of the modularized subsystem performing mobile platform navigation tasks. IMAGE PROCESSING & COMMUNICATIONS, 2012, vol. 17, no. 4, p. 143-150, ISSN: 1425-140X (INT, -) 7,00/ 7,00 p.
 50. Zgraja Jerzy: Wpływ częstotliwości na intensywność nagrzewania wzbudnikiem cylindrycznym krawędzi wklęsłych i wypukłych fragmentów wsadu. ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ, SERIA: ELEKTRYKA, 2012, rocznik , nr , s. 227-234, ISSN: 0374-4817 (DOM, -) 0/0 p.

Referaty w materiałach konferencyjnych

 1. Fabijańska Anna: On graph-based image segmentation using graph cuts in feature space., p. 5-8. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2012 Proceedings of the VIII International Conference in MEMS Design. Ukraina, 18-21.04.2012. Polyana: 2012, ISBN: 978-617-607-2> (INT, REF) 0/0 p.
 2. Frączyk Andrzej, Kucharski Jacek, Urbanek Piotr: Algorytmy dwustawej regulacji temeperatury powierzchni walca stalowego z zastosowaniem ruchomych wzbudników, s. 113-123. < Praca zbiorowa red. Ostalczyk Piotr. Konferencja naukowo-techniczna. Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie. Konopnica, 24-26 września 2012. Łódź: 2012, ISBN 0374-4817> (DOM, REF) 0/0 p.
 3. Grudzień Krzysztof, Chaniecki Zbigniew, Romanowski Andrzej, Woźniak Paweł, Sankowski Dominik: Measurement system for gravitational solid flow in large-scale containers usuing tomographic methods and wireless data transmission technology, p. 166-171. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2012 Proceedings of the VIII International Conference in MEMS Design. Ukraina, 18-21.04.2012. Polyana: 2012, ISBN: 978-617-607-2> (INT, REF) 0/0 p.
 4. Jaworski Tomasz, Kucharski Jacek: Algorytm rekonstrukcji mapy rozkładu temperatury na powierzchni obracającego się walca ze strumienia video kamery termowizyjnej., s. 149-158. < Praca zbiorowa red. Ostalczyk Piotr. Konferencja naukowo-techniczna. Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie. Konopnica, 24-26 września 2012. Łódź: 2012, ISBN 0374-4817> (DOM, REF) 0/0 p.
 5. Kobos Witold, Kucharski Jacek: Bezprzewodowe zasilanie ruchomych wzbudników w nagrzewaniu indukcyjnym obracającego się walca., s. 137-147. < Praca zbiorowa red. Ostalczyk Piotr. Konferencja naukowo-techniczna. Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie. Konopnica, 24-26 września 2012. Łódź: 2012, ISBN 0374-4817> (DOM, REF) 0/0 p.
 6. Koszmider Tomasz, Strzecha Krzysztof: Application for Gathering Data About Tourism Activity for the Android OS based Mobile Devices, p. 172-173. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2012 Proceedings of the VIII International Conference in MEMS Design. Ukraina, 18-21.04.2012. Polyana: 2012, ISBN: 978-617-607-2> (INT, REF) 0/0 p.
 7. Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej, Urbanek Piotr: Regulacja PI temperatury w układzie nagrzewania indukcyjnego z ruchomymi wzbudnikami., s. 125-135. < Praca zbiorowa red. Ostalczyk Piotr. Konferencja naukowo-techniczna. Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie. Konopnica, 24-26 września 2012. Łódź: 2012, ISBN 0374-4817> (DOM, REF) 0/0 p.
 8. Romanowski Andrzej, Woźniak Paweł, Chaniecki Zbigniew, Grudzień Krzysztof, Strzecha Krzysztof: AcAdvice-updating students on free places in quiet study rooms with information displays, p. 227-231. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2012 Proceedings of the VIII International Conference in MEMS Design. Ukraina, 18-21.04.2012. Polyana: 2012, ISBN: 978-617-607-2> (INT, REF) 0/0 p.
 9. Romanowski Andrzej, Woźniak Paweł: An overview of human-computer interaction (HCI) research initiatives in, p. 27-29. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Third International Conference on Novel Computer Science & Technology Applications with a special. Słok k. Bełchatowa, 13 czerwca. Łódź: 2012, ISBN: 978-83-7283-5> (INT, REF) 0/0 p.
 10. Sankowski Dominik, Albrecht Andrzej, Bąkała Marcin, Wojciechowski Rafał: Metodologia pomiaru zwilżalności i napięcia powierzchniowego lutów w wysokich temperaturach, s. 148-151. < Praca zbiorowa red. Komitet Konferencyjny . IX Konferencja Naukowo-Techniczna PPM'12. Krynica Zdrój, 03-06.06.2012. : 2012, ISBN 978-83-930505> (DOM, REF) 0/0 p.
 11. Sekulska-Nalewajko Joanna, Gocławski Jarosław: An image analysis ethod for the evaluation of green pigment reduction in wheat leaves under the influence of heavy metals., p. 68-71. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2012 Proceedings of the VIII International Conference in MEMS Design. Ukraina, 18-21.04.2012. Polyana: 2012, ISBN: 978-617-607-2> (INT, REF) 0/0 p.
 12. Strzecha Krzysztof, Koszmider Tomasz, Stępień Konrad: Mobile technologies besed distributed system for the improvement of the current situation of cyclists moving within the Lodz agglomeration, p. 84-87. < Ed. Komitet Konferencyjny . 2012 Proceedings of the VIII International Conference in MEMS Design. Ukraina, 18-21.04.2012. Polyana: 2012, ISBN: 978-617-607-2> (INT, REF) 0/0 p.
 13. Urbanek Piotr, Kucharski Jacek, Frączyk Andrzej: Korekcja zmiennej emisyjności powierzchni nagrzewanego indukcyjnie wirującego walca dla potrzeb pomiarów kamerą termowizyjną., s. 215-223. < Praca zbiorowa red. Ostalczyk Piotr. Konferencja naukowo-techniczna. Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie. Konopnica, 24-26 września 2012. Łódź: 2012, ISBN 0374-4817> (DOM, REF) 0/0 p.
 14. Woźniak Paweł, Proborszcz Filip, Borkowska Martyna, Stożek Dominik, Koczorowicz Bartosz, Romanowski Andrzej: Ambient influence systems for quiet study rooms in a campus, p. 23-24. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Third International Conference on Novel Computer Science & Technology Applications with a special. Słok k. Bełchatowa, 13 czerwca. Łódź: 2012, ISBN: 978-83-7283-5> (INT, REF) 0/0 p.
 15. Woźniak Paweł, Romanowski Andrzej: Everyday problems vs. UbiComp: a case study, p. 1-4. < Ed. Akerkar Rajendra, Badica Costin, Burdescu Dimitru Dan. WIMS '12 Proceedings of the 2nd International Conference on Web Intelligence, Mining and Semantics. Rumunia, 13-15.06.2013. Craiova: 2012, ISBN: 978-1-4503-09> (INT, REF) 0/0 p.
 16. Woźniak Paweł: Including Design thinking in Engineering Curricula., p. 1-4. < Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Third International Conference on Novel Computer Science & Technology Applications with a special. Słok k. Bełchatowa, 13 czerwca. Łódź: 2012, ISBN: 978-83-7283-5> (INT, REF) 0/0 p.
 17. Woźniak Paweł, Romanowski Andrzej, Proborszcz Filip, Borkowska Martyna, Stożek Dominik, Koczorowicz Bartosz: Maintaining proper conditions in quiet study rooms with ambient influence, p. 787-788. < Ed. Pederson Tomas, Malmborg Lone, Jaccuci Giulio, Hornbek Kasper. NordiCHI '12 Proceedings of the 7th Nordic Conference on Human-Computer Interaction: Making Sense Through Design. Dania, 14-17,102013. Kopenhaga: 2012, ISBN: 978-1-4503-14> (INT, REF) 0/0 p.
 18. Zgraja Jerzy: Wpływ częstotliwości na intensywność nagrzewania wzbudnikiem cylindrycznym krawędzi wklęsłych i wypukłych fragmentów wsadu., s. 251-259. < Praca zbiorowa red. Ostalczyk Piotr. Konferencja naukowo-techniczna. Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie. Konopnica, 24-26 września 2012. Łódź: 2012, ISBN 0374-4817> (DOM, REF) 0/0 p.

Redakcja materiałach konferencyjnych

 1. Konferencja Naukowo-Techniczna Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie. Praca zbiorowa red. Ostalczyk Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka 2012, 259 s.; , ISBN: (DOM) 5,00/ 5,00 p.
 2. Konferencja naukowo-techniczna. Problemy Cieplne w Elektrotechnice i Elektrotechnologie. Praca zbiorowa red. Ostalczyk Piotr. Łódź: Politechnika Łódzka 2012, 259 s.; , ISBN: 0374-4817 (DOM) 5,00/ 5,00 p.
 3. Third International Conference on Novel Computer Science & Technology Applications with a special. Ed. Romanowski Andrzej, Sankowski Dominik. Łódź: Instytut Informatyki Stosowanej 2012, 30 p.; , ISBN: 978-83-7283-5 (INT) 5,00/ 5,00 p.

Patenty - złożone wnioski

 1. [1] PAT_WLA. PL, nr 211278. Grzejnik elektryczny. Int. Cl. . Politechnika Łódzka. Twórcy: Sankowski Dominik, Gozdecki , Łobodziński W. Złoż. 2006-03-22.

Patenty - otrzymane

 1. PAT_WLA. PL, nr 211278. Grzejnik elektryczny. Int. Cl. . Politechnika Łódzka. Twórcy: Sankowski Dominik, Gozdecki , Łobodziński W. Opubl. 2012-05-11.

powrót do góry