kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ, z-ca dyr. d/s dydakt

dr hab. inż. Lidia Jackowska-Strumiłło, prof. PŁ, z-ca dyr. d/s dydaktPokój: bud. A10 p. 306
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 306
E-mail:
Godziny przyjęć: W sesji: 12.02 (środa) - 11:15-12; 14.02 (piątek) - 11:15-12; 20.02 (czwartek) - 10:15-12; 26.02 (środa) - 12:15-13;Terminy egzaminów z Teoretycznych podstaw informatyki w sesji zimowej:

1) 10.02.2020 (pn.) w godz. 12:15-14, w audytorium E-1,

2) 11.02.2020 (wt.) w godz. 10:15-12, w audytorium E-1,

3) 24.02.2020 (pn.) w godz. 12:15-14 w audytorium E-1.

Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń z TPI.

W tym roku część testowa egzaminu będzie przeprowadzona w wersji elektronicznej na ostatnich zajęciach laboratoryjnych z PP1, tj. w dniach 28-31.01.20120 r.  Poprawa testu odbędzie się bezpośrednio po egzaminie.

 

Terminy kolokwiów poprawkowych z Lingwistyki matematycznej w sesji zimowej:

1) 11.02.2020 (wt.) o godz. 10:30 w audytorium E-1,

3) 24.02.2020 (pn.) o godz. 12:30 w audytorium E-1.

 

Terminy kolokwiów poprawkowych z Introduction to Computer Science w sesji zimowej:

1) 10.02.2020 (pn.) o godz. 12:30 w audytorium E-1,

2) 11.02.2020 (wt.) o godz. 10:30 w audytorium E-1, studenci mogą wybrać jeden z terminów 1) lub 2)

3) 24.02.2020 (pn.) o godz. 12:30 w audytorium E-1.


Poprawa testów C1 i C2 odbedzie się w dniu 14.02 w godz. 9:45 - 10:15 w sali E-311 w IIS (gmach A10, III pietro).
 

 

Godziny pracy w semestrze zimowym

Poniedziałek: 8;30-14:30, w tym 11:15-12 - konsultacje, 12-14 wykład z LM w sali E-2

Wtorek: 9-14

Środa: 8:30-13:30, w tym 8:45-10 zebranie IIS, 10:15-11 wyklad z PP1 w sali E-1, 12:15-13 - konsultacje

Czwartek: 8-16, w tym 8-10 wyklad z TPI w sali E-1, 14-16 wykład z ItCS w Auli IFE

 

Materiały dydaktyczne dla studentów

ftp://zly.kis.p.lodz.pl/pub/people/L.Jackowska/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/Systemy_Liczbowe/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/WDI2

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/ITCS/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/LM_lab/

http://lidia-js.kis.p.lodz.pl/parser/

Lidia Jackowska-Strumiłło jest profesorem Politechniki Łódzkiej (PŁ) i zastępcą Dyrektora ds. dydaktyki w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej (PŁ).

Ukończyła studia magisterskie na Wydziale Elektrycznym PŁ w 1986 roku na kierunku Elektrotechnika ze specjalnością Automatyka i metrologia. Uzyskała stopnie naukowe doktora i dr habilitowanego w dziedzinie nauk technicznych w dyscyplinie elektrotechnika na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki PŁ odpowiednio w 1994 i 2010 roku. Od 1986 roku do chwili obecnej pracuje w Politechnice Łódzkiej kolejno na stanowiskach asystenta, adiunkta i profesora nadzwyczajnego. Od 1986 do 1998 roku pracowała w Instytucie Maszyn i Urządzeń Włókienniczych PŁ, a od 1998 roku w Katedrze, a obecnie Instytucie Informatyki Stosowanej PŁ. W roku akademickim 1990/91 odbyła staż w Industrial Control Unit na Uniwersytecie Strathclyde w Szkocji, gdzie wykonywała badania do pracy doktorskiej w zakresie technik pomiarowych i kontrolnych.

Jej obecne zainteresowania badawcze koncentrują się na informatyce stosowanej, modelowaniu i monitorowaniu obiektów i procesów przemysłowych, przetwarzaniu obrazów, zastosowaniach sztucznej inteligencji w inżynierii i ekonomii, a ostatnio na inteligentnym przetwarzaniu tekstu. Jest autorką lub współautorką ponad 100 publikacji naukowych i 1 patentu. Wypromowała troje doktorów nauk technicznych. Była kierownikiem lub głównym wykonawcą w 6 projektach badawczych, koordynatorem akademickim dwóch projektów UE Erasmus Mundus, a obecnie jest promotorem doktoranta i realizatorem tematu badawczego w projekcie “Smart tomographic sensors for advanced industrial process control (TOMOCON)” w ramach europejskiej sieci szkoleniowej im. Marii Skłodowskiej-Curie z programu Horyzont 2020.

 

ORCID iD QR Code: