kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

mgr inż. Sebastian Stoliński

mgr inż. Sebastian StolińskiPokój: bud. C6 p. 2
Telefon: (+48) 42 631 27 53 w. 22
E-mail:
Strona WWW: sstolin.kis.p.lodz.plAktualne informacje dla studentów znajdują sie na mojej stronie:

http://sstolin.kis.p.lodz.pl

Obszar badań:

- Rozpoznawanie i przetwarzanie obrazów,
- Zastosowanie siseci neuronowych w przetwarzaniu obrazów,
- Engin'y OCR,
- Algorytmy OCR/ICR.

 

Publikacje:


- S. Stoliński, W. Bieniecki: The algorithms for automatic evaluation of selected examination tasks from the geometry. Automatyka 2011 (w druku)
- S. Stoliński, W. Bieniecki: Application of OCR systems to preprocessing and digitalization of paper documents. Information systems in management: Information and Communication Technologies for e-Business. WULS Press Warszawa 2011, pp. 102-111
- S. Stoliński, W. Bieniecki: Evaluation of selected examination tasks with aid of image processing and analysis. SIS, Łódz, 2010
- W. Bieniecki, J. Stańdo, S. Stoliński: Information technologies in a process of examination in Poland. Information systems in management: Information and Communication Technologies for e-Business. WULS Press Warszawa 2010
- S. Stoliński, W. Bieniecki and J. Stańdo: Automatic detection and evaluation of the spline function plot. Automatyka 2010 Tom 14 Zeszyt 3/1 str. 591--597
- W. Bieniecki, S. Stoliński, J. Stańdo: Automatic Evaluation of Examination Tasks in the Form of Function Plot. Proceedings of the 6th International IEEE Conference MEMSTECH 2010, Lviv-Polyana, Ukraine, pp. 140-143.
- W. Bieniecki, J. Stańdo, S. Stoliński: Analiza wymagań dla systemu elektronicznego oceniania rozwiązań zadań egzaminacyjnych. Automatyka, tom 13, Zeszyt 3, Kraków 2009
- S. Stoliński, Sz. Grabowski, W. Bieniecki: On Efficient Implementations of Median Filters in Theory and in Practice. Automatyka, tom 13, Zeszyt 3, Kraków 2009
- S. Stoliński i Sz. Grabowski: Eksperymentalne porównanie filtrów medianych do usuwania szumów impulsowych z obrazów barwnych. AGH Automatyka, tom 9, zeszyt 3, 2005, str. 571 - 585.

Znajomość:

Języków programowania/skryptowych: C++ (Borland i Visual Studio), C#, PHP, HTML, T-SQL, JAVA
Baz danych: MSSQL, MySql, Oracle

Doświadczenie w projektowaniu i programowaniu:

- Bankowych systemów transakcyjnych,
- Systemów do obsługi archiwum papierowego,
- Systemów do obsługi archiwum elektronicznego,
- Systemów wspierających inwentaryzację i zarządzanie środkami trwałymi,
- Systemów w architekturze klient-serwer,
- Aplikacji wykorzystujący engin'y OCR.