kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Dariusz W. Brzeziński

dr inż. Dariusz W. BrzezińskiPokój: bud. A10 p. 314
Telefon: (+48) 42 631 27 50 w. 314
E-mail:
Godziny przyjęć: Konslutacje dla studentów studiów stacjonarnych - w piątki 12.00-13.00, dla studentów studiów niestacjonarnych - każda niedziela zjazdowa godz. 20.00-21.00. Klucz do zespołu "Konsultacje" na MS Teams znajduje się na moim profilu WIKAMP. 

Studenci uczestniczący w przedmiocie TPI (Teoretyczne Podstawy Informatyki) w semestrze zimowym 2020/2021 proszeni są o zapisy na odpowiednie kanały MsTeams. Podczas pierwszych zajęć przekazane zostaną pozostałe informacje dot. zajęć.

Grupy:

1i01, 1i02:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a28f85afd3f1940d3b28fb694779c0ff2%40thread.tacv2/conversations?groupId=f05c4320-df3e-4f52-a97a-e22e0abaa002&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

1i05, 1i06:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3a5d572ab32c684d34a1271a42cbe3488f%40thread.tacv2/conversations?groupId=226e49fd-aed7-488e-8d44-0e393b439453&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

1i11, 1i12:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aa4dc5fbd9dca4bae846d88dd18bb203b%40thread.tacv2/conversations?groupId=7bc5be4e-85c4-4ecb-ac28-2136839fc147&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

1i09, 1i10:

https://teams.microsoft.com/l/team/19%3ae96a993e8843479487d5fceb378f9863%40thread.tacv2/conversations?groupId=2bcbd911-e9d2-4b9a-8577-c46b463d5a34&tenantId=67ea5955-9b5c-4693-a8f9-960f2a3b49bb

 

Teoretyczne podstawy informatyki:

Celem przedmiotu jest zapoznanie z podstawowymi zagadnieniami informatyki, takimi jak: budowa i działanie komputera, oprogramowanie komputerów osobistych, projektowanie algorytmów, złożoność obliczeniowa, wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego. Dla studiów niestacjonarnych - nieobecność na dwóch godzinach zajęć.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składa się aktywność (20%) oraz wyniki dwóch kolokwiów (80%) oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Lektura podstawowa:
C.H. Papadimitriou, Złożoność obliczeniowa, Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, Warszawa 2002.
M. M. Sysło, Algorytmy, WSiP S.A., Warszawa 2000.

Lektura dodatkowa:
T. H. Cormen, Ch. E. Leiserson, R. L. Rivest, Wprowadzenie do algorytmów, Wyd. IV, WNT, Warszawa 2001.
D. Harel, Klasyka informatyki. Rzecz o istocie informatyki. Algorytmika., Wyd. II, WNT, Warszawa 2000.

Lingwistyka matematyczna - ćwiczenia i laboratorium:

 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami budowy języków i gramatyk formalnych oraz teorią automatów, z wybranymi metodami analizy leksykalnej i składniowej. Wprowadzenie w zagadnienia konstrukcji translatorów i kompilatorów. Doskonalenie umiejętności projektowania algorytmów i programowania.

Warunki zaliczenia:

Obecność:
Wymagana jest obecność na wszystkich zajęciach. Student mający więcej niż 2 nieusprawiedliwione nieobecności nie może przystąpić do kolokwium końcowego.

Kolokwia:
Na ocenę z ćwiczeń składją wyniki dwóch kolokwiów z wagą 0.4 oraz 0.6 oceniające efekty kształcenia w zakresie umiejętności.

Możliwe 5-minutowe kartkówki wliczające się do oceny końcowej. Brak obecności na kartkówce może być "odrobione" poprzez dobrowolne wystąpienie na ćwiczeniach i rozwiązanie zadanego problemu na tablicy.

Lektura podstawowa:

J.E. Hopcroft, J.D. Ullman: Wprowadzenie do teorii automatów, języków i obliczeń. PWN, W-wa, 2003,
T. Krasiński: Automaty i języki formalne.

Lektura dodatkowa:

 W. Homenda: Elementy lingwistyki matematycznej i teorii automatów. Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, W-wa 2005.
Aho A., Sethi R., Ullman D.: Kompilatory. Reguły, metody i narzędzia. WNT, Warszawa, 2002.
Sethi R.: Programming Languages. Concepts & Constructs. Addison-Wesley, USA, 1996.
Waite W., Goos G.: Konstrukcja kompilatorów. WNT, Warszawa, 1989.
Stroustrup B.: Projektowanie i rozwój języka C++. WNT, Warszawa, 1996.

Metody numeryczne, całkowanie numeryczne, rachunek różniczkowy i całkowy dowolnych rzędów,

problematyka precyzji w obliczeniach naukowych.

 

Dorobek naukowy w postaci wykazu publikacji indeksowanych wraz z ilością cytowań:

Google Scholar

ORCID: 0000-0001-7207-5253

ResearcherID U-4184-2018

PBN-ID 3995284