kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

mgr Aleksandra Kowalska

mgr Aleksandra KowalskaPokój: al. Politechniki 11, bud. C6, pok. 6
E-mail:
Strona WWW: akowalska.iis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć: środa: 14:00-15:00 piątek: 11:00-12:00 

Godziny pracy obowiązujące w semestrze letnim w roku akademickim 2019/2020:

 

  8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17
PONIEDZIAŁEK WEEIiA A10 s.E106 IIS C6     p.6
WTOREK WEEIiA A10 s.E109 IIS C6     p.6
ŚRODA IIS A10 p.323 IIS C6     p.6 IIS C6 GP IIS C6     p.6
CZWARTEK WEEIiA A10 s.E104 WEEIiA A10 s.E107 IIS C6     p.6
PIĄTEK IIS C6     p.6   IIS C6 GP  IIS C6     p.6

 

 

WEEIiA A10 – sale na Wydziale EEIiA, bud. A10 (ul. Stefanowskiego 18/22)

IIS A10 - Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, bud. A10 (ul. Stefanowskiego 18/22, III piętro)

IIS C6 - Instytut Informatyki Stosowanej PŁ, Laboratorium Tomografii Procesowej, bud. C6 (Al. Politechniki 11)

IIS C6 GP – Godziny przyjęć w Laboratorium Tomografii Procesowej, bud. C6, p.6 (Al. Politechniki 11)

W 2016 roku ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Fizyka Medyczna oraz obroniłam pracę dyplomową pt. „Monitorowanie narażenia na promieniowanie jonizujące oraz kontrola środowiska pracy na przykładzie Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku” z wynikiem ponad dobrym.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęłam naukę na studiach doktoranckich w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Od samego początku uczestniczę w pracach naukowych zespołu Tomografii Procesowej, zajmując się zagadnieniami w dziedzinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.         

Mój obszar zainteresowań naukowych dotyczy:

  • rozwoju komputerowych metod przetwarzania tomograficznych danych pomiarowych w diagnostycznych systemach wizualizacji trójwymiarowej;
  • nowoczesnych konstrukcji czujników w oparciu o programy komputerowe do modelowania 3D (Blender);
  • algorytmów przetwarzania i analizy obrazów tomograficznych.

Jestem współautorką 9 publikacji naukowych, w tym 1 w czasopiśmie znajdującym się na "nowej" liście ministerialnej (MDPI Sensors), 2 w czasopismach znajdujących się na "starej" liście ministerialnej B (Image Processing & Communication, Acta Innovations) oraz 3 publikacji konferencyjnych indeksowanych w bazie Scopus. Ponadto również aktywnie uczestniczę w międzynarodowych konferencjach o tematyce tomograficznej, a także w międzynarodowych warsztatach doktoranckich, wygłaszając referaty z postępu prac.

Dodatkowo jestem również aktywnym członkiem zespołu realizującego projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczący rozwoju innowacyjnej platformy diagnostyki i monitorowania procesów przepływowych. Mój udział w projekcie ściśle wpisuje się w realizowany przeze mnie plan badawczy, w ramach którego planowane jest:

  • opracowanie i implementacja nowych algorytmów gromadzenia, monitorowania i analizy dużych zbiorów danych (ang. Big Data) pozyskiwanych z komputerowych systemów diagnostyki przemysłowej (tomografów oraz czujników);
  • algorytmów zdolnych do podejmowania decyzji w zakresie kontroli i sterowania.  

Prace prowadzone przeze mnie są aktualne i nowoczesne oraz stanowią ważny element w rozwoju technologii czwartej rewolucji przemysłowej (ang. Industry 4.0).