kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

mgr Aleksandra Kowalska

mgr Aleksandra KowalskaPokój: al. Politechniki 11, bud. C6, pok. 6
E-mail:
Strona WWW: akowalska.iis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć: po uprzednim kontakcie e-mailGodziny pracy obowiązujące w semestrze zimowym w roku akademickim 2019/2020:

  8-10 10-12 12-14 14-16 16-18
PONIEDZIAŁEK IIS C6     p.6
WTOREK IIS C6     p.6
ŚRODA IIS A10 p.323 IIS C6     p.6
CZWARTEK IIS C6     p.6
PIĄTEK IIS C6     p.6

W 2016 roku ukończyłam studia magisterskie na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku Fizyka Medyczna oraz obroniłam pracę dyplomową pt. „Monitorowanie narażenia na promieniowanie jonizujące oraz kontrola środowiska pracy na przykładzie Zakładu Medycyny Nuklearnej Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku” z wynikiem ponad dobrym.

Bezpośrednio po ukończeniu studiów rozpoczęłam naukę na studiach doktoranckich w Instytucie Informatyki Stosowanej Politechniki Łódzkiej. Od samego początku uczestniczę w pracach naukowych zespołu Tomografii Procesowej, zajmując się zagadnieniami w dziedzinie Informatyka Techniczna i Telekomunikacja.         

Mój obszar zainteresowań naukowych dotyczy:

  • rozwoju komputerowych metod przetwarzania tomograficznych danych pomiarowych w diagnostycznych systemach wizualizacji trójwymiarowej;
  • nowoczesnych konstrukcji czujników w oparciu o programy komputerowe do modelowania 3D (Blender);
  • algorytmów przetwarzania i analizy obrazów tomograficznych.

Jestem współautorką 9 publikacji naukowych, w tym 1 w czasopiśmie znajdującym się na "nowej" liście ministerialnej (MDPI Sensors), 2 w czasopismach znajdujących się na "starej" liście ministerialnej B (Image Processing & Communication, Acta Innovations) oraz 3 publikacji konferencyjnych indeksowanych w bazie Scopus. Ponadto również aktywnie uczestniczę w międzynarodowych konferencjach o tematyce tomograficznej, a także w międzynarodowych warsztatach doktoranckich, wygłaszając referaty z postępu prac.

Dodatkowo jestem również aktywnym członkiem zespołu realizującego projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, dotyczący rozwoju innowacyjnej platformy diagnostyki i monitorowania procesów przepływowych. Mój udział w projekcie ściśle wpisuje się w realizowany przeze mnie plan badawczy, w ramach którego planowane jest:

  • opracowanie i implementacja nowych algorytmów gromadzenia, monitorowania i analizy dużych zbiorów danych (ang. Big Data) pozyskiwanych z komputerowych systemów diagnostyki przemysłowej (tomografów oraz czujników);
  • algorytmów zdolnych do podejmowania decyzji w zakresie kontroli i sterowania.  

Prace prowadzone przeze mnie są aktualne i nowoczesne oraz stanowią ważny element w rozwoju technologii czwartej rewolucji przemysłowej (ang. Industry 4.0).