kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski

prof. dr hab. inż. Dominik SankowskiPokój: bud. A10 p. 301
Telefon: (+48) 42 631 27 50
E-mail:
Godziny przyjęć: poniedziałek 10:30 - 11:30
środa 10:30 - 11:30Godziny pracy i przyjęć obowiązujące w semestrze zimowym

 

 

poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

godziny
pracy

9:00-16:00

10:00-14:00

8:00-15:00

9:00-15:00

 

 

 

godziny
przyjęć

10:30-11:30

 

10:30-11:30

 

 

 

 

Prof. D. Sankowski ukończył w 1970 r. studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Łódzkiej, dodatkowo ukończył studia matematyczne uzyskując dyplom mgr matematyki (1973, specjalność Metody Numeryczne). Z sukcesem zdobywał kolejne tytuły i stopnie naukowe (1979 – praca doktorska z wyróżnieniem, 1989 – praca habilitacyjna, 1998 – tytuł profesora). Od 2001 roku pracuje na stanowisku profesora zwyczajnego.

Od 1995 r. pełnił funkcję kierownika Katedry Informatyki Stosowanej (przekształconej z dniem 1 czerwca 2012 r. na Instytut Informatyki Stosowanej) którą od podstaw zorganizował; obecnie zespół liczy 70 osób. Współtworzył kierunek Informatyka na Wydziale Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej. Współpracuje i wykładał na uniwersytetach w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Holandii, Belgii, Norwegii, a także w Chinach, Japonii, Australii i Singapurze. W ramach prac badawczych prowadzonych w Instytucie zorganizował zespoły naukowe w dziedzinach: przetwarzania, rozpoznawania i analizy obrazów,automatycznego pomiaru własności fizyko-chemicznych materiałów (zwilżalności i napięcia powierzchniowego) w wysokich temperaturach,tomografii procesowej, inżynierii oprogramowania, implementacji technik i metod sztucznej inteligencji, a także automatycznej identyfikacji i regulacji obiektów przemysłowych w systemach czasu rzeczywistego. Ostatnie publikacje i wystąpienia na konferencjach dotyczą problemów społeczeństwa informacyjnego. Aktualna działalność naukowa prof. D. Sankowskiego obejmuje również tematykę związaną z informatyzacją jednostek administracji samorządowej.

Prof. D. Sankowski jest promotorem 23 zakończonych przewodów doktorskich (w tym 13 z wyróżnieniem), 3 przewodów doktorskich otwartych. Wypromowanych doktorów inspiruje do dalszych prac naukowych, czego efektem jest zakończenie przez pracowników Instytutu sześciu rozpraw habilitacyjnych. Również pracujący w Instytucie doktorzy habilitowani – wychowankowie prof. D. Sankowskiego wykazują się dużą aktywnością w prowadzeniu rozpraw doktorskich.

Powołany do:

 • Grupy Ekspertów ds. kierunku Informatyka Państwowej Komisji Akredytacyjnej (PKA),
 • Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT),
 • Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej (UKA).
 • Zespołu Ewaluacji Jednostek Naukowych, którego zadaniem była kompleksowa ocena jakości działalności naukowej i badawczo –rozwojowej jednostek naukowych. (2017)

Członek:

 • Amerykańskiej IEEE Computer Society,
 • Communication Director w pięcioosobowym prezydium International Society of Process Tomography (ISIPT) (2007),
 • Sekcji Elektrotermii Polskiej Akademii Nauk (od 1994).

Autor:

 • 6 monografii krajowych i zagranicznych,
 • ponad 300 artykułów na konferencjach i w czasopismach krajowych i międzynarodowych,
 • recenzent artykułów z tzw. listy filadelfijskiej w tym IEE, IEEE, a także przewodniczył obradom prowadzonym w sekcjach na konferencjach międzynarodowych i światowych kongresach,
 • współtwórca czterech patentów, posiada szereg wdrożonych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych.

Odznaczony:

 • Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi,
 • Medalem Komisji Edukacji Narodowej,
 • Belgijskim Krzyżem Kawalerskim – Merité de ľ Invention,
 • Medalem Honorowym Stowarzyszenia Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów im. Tadeusza Sendzimira,
 • Dyplomami Ministra Nauki i Przewodniczącego KBN za działalność innowacyjną,
 • Indywidualną Nagrodą Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego I stopnia za kształcenie kadr naukowych 2011.
 • Nagrodą Miasta Łodzi za wybitne osiągnięcia w działalności naukowej, artystycznej lub społecznej, maj 2012
 • Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski, listopad 2014
 • Medalem XXX lecia PTI, luty 2015
 • Medalem im. prof. Stanisława Fryzego przyznany przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Elektryków Polskich, wrzesień 2017.

Ponadto:

 • Doktor honoris causa Państwowej Akademii Finansów we Lwowie.
 • Pomysłodawca i współtwórca Łódzkiej Szkoły Tomografii Procesowej.
 • Wielokrotny koordynator i kierownik grantów krajowych i zagranicznych w projektach badawczych KBN.
 • Kierowany przez prof. D. Sankowskiego Instytut Informatyki Stosowanej zorganizował 7. Światowy Kongres Tomografii Procesowej w 2013 roku w Krakowie. Prof. D. Sankowski – przewodniczący.