kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr Marcin Raniszewski

dr Marcin Raniszewski



E-mail:



Publikacje:

 • Grabowski Sz., Raniszewski M. (2018): Rank and select: Another lesson learned. Information Systems, vol. 73, pp. 25-34.
 • Grabowski Sz., Raniszewski M. (2017): Sampled suffix array with minimizers. Software: Practice & Experience, vol. 47, no. 11, pp. 1755-1771.
 • Grabowski Sz., Raniszewski M. (2017): Compact and hash based variants of the suffix array. Bulletin of the Polish Academy of Sciences Technical Sciences, vol. 65, no. 4, pp. 407-418.
 • Grabowski Sz., Raniszewski M., Deorowicz S. (2017): FM-index for Dummies. Beyond Databases, Architectures and Structures. Towards Efficient Solutions for Data Analysis and Knowledge Representation - 13th International Conference, BDAS 2017, Ustroń, Poland, May 30 - June 2, 2017, Proceedings, pp. 189-201.
 • Grabowski Sz., Susik R., Raniszewski M. (2017): A Bloom filter based semi-index on q-grams. Software: Practice & Experience, vol. 47, no. 6, pp. 799-811.
 • Grabowski Sz., Raniszewski M. (2015): Sampling the Suffix Array with Minimizers. String Processing and Information Retrieval - 22nd International Symposium, SPIRE 2015, London, UK, September 1-4, 2015, Proceedings, pp. 287-298.
 • Grabowski Sz., Raniszewski M. (2014): Two Simple Full-Text Indexes Based on the Suffix Array. Proceedings of the Prague Stringology Conference 2014, Prague, Czech Republic, September 1-3, 2014, pp. 179-191.
 • Raniszewski M. (2014): Data Set Preparation for k-NN Classifier Using the Measure of Representativeness. Computer Vision in Robotics and Industrial Applications, Series in Computer Vision, vol. 3, pp. 3-21.
 • Raniszewski M. (2011): Prototype Extraction of a Single-Class Area for the Condensed 1-NN Rule. Computer Recognition Systems 4, Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 95, Springer Berlin/Heidelberg, pp. 119-125.
 • Raniszewski M. (2011): Dataset reduction using double sorting and the modified Condensed Nearest Neighbor Rule. Some Aspects of Computer Science, EXIT, pp. 390-400.
 • Raniszewski M. (2010): Methods of Strong Reduction and Edition of a Reference Set for the Nearest Neighbour Rule. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej "Elektryka", vol. 122, pp. 37-46.
 • Raniszewski M. (2010): Klasyfikacja danych. Algorytmy redukcji i edycji zbiorów wykorzystujące miarę reprezentatywności. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej "Elektryka", vol. 121, pp. 463-486.
 • Grabowski Sz., Nowak G., Raniszewski M., Draus C. (2010): Przegląd zagadnień algorytmiczno-inżynierskich w aplikacji wspomagającej tłumaczenie przy tworzeniu wielojęzycznych wersji dokumentów DTP. Zeszyty naukowe Politechniki Łódzkiej "Elektryka", vol. 121, pp. 423-450.
 • Raniszewski M. (2010): Fast Reduction of Large Dataset for Nearest Neighbor Classifier. Journal of Medical Informatics & Technologies, vol. 16, pp. 111-116.
 • Raniszewski M. (2010): Sequential Reduction Algorithm for Nearest Neighbor Rule. Computer Vision and Graphics, Second International Conference, ICCVG 2010, Proceedings, Part II, Lecture Notes in Computer Science vol. 6375, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, pp. 219-226.
 • Raniszewski M. (2010): The Edited Nearest Neighbor Rule Based on the Reduced Reference Set and the Consistency Criterion. Biocybernetics and Biomedical Engineering, vol. 30(1), pp. 31-40.
 • Raniszewski M. (2009): The Sequential Reduction Algorithm for Nearest Neighbor Rule Based on Double Sorting. Computer Recognition Systems 3, Advances in Intelligent and Soft Computing, vol. 57, Springer Berlin/Heidelberg, pp. 221-229.
 • Kośla P., Raniszewski M. (2008): Nowe metody selekcji cech i redukcji zbiorów odniesienia dla klasyfikatora typu 1-NN. Automatyka, vol. 12(3), pp. 805-820.
 • Raniszewski M. (2008): Double Sort Algorithm Resulting in Reference Set of the Desired Size. Biocybernetics and Biomedical Engineering, vol. 28(4), pp. 43-50.
 • Raniszewski M. (2007): Reference Set Reduction Algorithms Based on Double Sorting. Computer Recognition Systems 2, Advances in Soft Computing, vol. 45, Springer Berlin/Heidelberg, pp. 258-265.
 • Raniszewski M. (2006): Procedura selekcji cech dla celów redukcji zbioru odniesienia. XIV Konferencja Sieci i Systemy Informatyczne, Łódź, pp. 191-194.
 • Raniszewski M. (2006): Stratna kompresja obrazu z wykorzystaniem aproksymacji liniowej. Automatyka, vol. 10(3), pp. 455-470.