kontakt    mapa strony  
    polski   english

Kadra

dr inż. Jarosław Gocławski

dr inż. Jarosław GocławskiPokój: bud. C6 p. 13 lub p. 110
Telefon: (+48) 42 631 27 54 w. 16
E-mail:
Strona WWW: jgoclaw.kis.p.lodz.pl
Godziny przyjęć: Pon.16:15-17:00(w sesji) czat MsTeams
Śr.16:15-17:00(w sesji) czat MsTeams 

Osoby zainteresowane zaliczeniem w semestrze letnim wykładu PSiO (studia niestacjonarne) proszone są o zgłaszanie się do mnie drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 14-09-2020. Przewidywany termin zaliczenia 19-09-2020 (sobota) od 11:30. Zaliczenie odbędzie się w formie testu zdalnego na Wikampie (20-25 pytań wielokrotnego wyboru) podczas zgłoszonego spotkania MsTeams, które będzie nagrywane (dostęp do pulpitu studenta, dźwięk i obraz włączone). Dalsze szczegółowe instrukcje zostaną podane przez ogłoszenia Wikamp dla osób zgłaszających chęć zaliczania. 

 

 

Dokładne terminy i warunki zaliczeń zdalnych wykładów SO1 (18-09-2020) i SO1-zaoczne (19-09-2020) zostaną podane przez ogłoszenia Wikamp dla zapisanych studentów. 

 

 

Osoby zainteresowane zaliczeniem w semestrze letnim laboratorium PP1 proszone są o zgłaszanie się do mnie drogą mailową w nieprzekraczalnym terminie do 9-09-2020 godz 10:00. Dotyczy to zasadniczo tych osób, które uważają, że nie będą w stanie zaliczyć PP2 w najbliższych semestrach, a brakuje im punktów ECTS.

Studenci, którzy dotąd nie zaliczyli u mnie kolokwiów PP1 a zaliczyli kolokwia z laboratorium PP2  mogą liczyć na przepisanie tej oceny jako wyniku kolokwiów  PP1. Przewidywany termin zaliczenia PP1 (spotkania MsTeams) 10-09-2020 od 10:15 do 12:10. Zaliczenie odbędzie się w formie 2 zadań udostępnionych na Wikampie  podczas zgłoszonego spotkania MsTeams, które będzie nagrywane (dostęp do pulpitu studenta, dźwięk i obraz włączone). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Funkcje pełnione w PŁ:

Członek komisji rekrutacyjnej WEEiA

 

Publikacje z ostatnich 4 lat (2016 - 2019):

Artykuły w czasopismach z listy filadelfijskiej

 1. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Strzelecki B., Romanowska I. Wettability analysis method for assessing the effect of chemical pretreatment on brown coal biosolubilization by Gordonia alkanivorans S7. Fuel, 2019, 256: 115927, https://doi.org/10.1016/j.fuel.2019.115927. (IF: 4,908).
 2. Sekulska‑Nalewajko J., Kornaś A., Gocławski J., Miszalski Z., Kuźniak E. Spatial referencing of chlorophyll fluorescence images for quantitative assessment of infection propagation in leaves demonstrated on the ice plant - Botrytis cinerea pathosystem. Plant Methods, 2019, 15:18, https://doi.org/10.1186/s13007-019-0401-4. (IF 4.502).
 3. Gocławski J., Korzeniewska E.,  Sankowski D. Pawlak R. Extraction of the Polyurethane Layer in Textile Composites for Textronics Applications Using Optical Coherence Tomography. Polymers, 2018, 10(469). doi: 10.3390/polym10050469 (IF: 3.364).
 4. Gocławski J., Sekulska-Nalewajko J., Korzeniewska E., Piekarska A. The use of optical coherence tomography for the evaluation of textural changes of grapes exposed to pulsed electric field. Computers and Electronics in Agriculture, 2017, 142: 29-40 (IF: 2.464).
 5. Gliścińska E., Sankowski D., Krucińska I., Gocławski J., Michalak M., Rowińska Z., Sekulska-Nalewajko J. Optical coherence tomography image analysis of polymer surface layers in sound-absorbing fibrous composite materials. Polymer Testing, 2017, 63: 194-203, (IF: 2.201).
 6. Sekulska-Nalewajko J.; Gocławski J.; Chojak-Koźniewska J.; Kuzniak E. Automated image analysis for quantification of reactive oxygen species in plant leaves. Methods 109 (2016): 114-133 (IF 2016: 3.802).

Czasopisma pozostałe

 1. Korzeniewska E., Walczak M., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Wpływ oddziaływania wiązki laserowej na skłonność tkanin poliestrowych do pilingu. Przegląd Elektrotechniczny, 2019, 95(1): 73:76, ISSN 0033-2097, doi:10.15199/48.2019.01.19.
 2. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Sankowski D. The detection of internal fingerprint image using optical coherence tomography. Image Processing and Communications, 2017, 22(4): 59-69.

Rozdział w monografii

 1. Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Kuźniak E. Computer-assisted image analysis of the distribution and intensity of reactive oxygen species accumulation in plant leaves. In: Reactive Oxygen, Nitrogen and Sulphur Species in Plants: Production, Metabolism, Signalling and Defence Mechanisms. Hasanuzzaman M., Fotopoulos V., Nahar K., Fujita M. [eds.]. John Wiley & Sons Ltd., West Sussex, UK. 2019: 489-513. https://doi.org/10.1002/9781119468677.ch19

Artykuły w materiałach konferencyjnych

 1. Korzeniewska E., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J., Dróżdż T., Kiełbasa P. Evaluation of plant tissue structures subjected to the pulsed electric fieldusing optical coherence tomography. 19th International Symposium on Electromagnetic Fields in Mechatronics, Electrical and Electronic Engineering. ISEF'2019. Nancy, France, 29-31.08. 2019.
 2. Korzeniewska E., Sekulska-Nalewajko J., Gocławski J. Walczak M. Assessment of pilling effect on the laser modified textile substrates. Konferencja PTZE (Polskie Towarzystwo Zastosowań Elektromagnetyzmu) Applications of Electromagnetics in Modern Techniques and Medicine, Racławice, 9-12.09.2018. 2018.
godziny pracy:
pon  8-16  
wt   10-15  
sr     9-16  
czw praca własna  
pt   10-13
nd    8-10 (zjazdy 6-10) 
 
Zajęcia dydaktyczne:
1. Podstawy Programowania 2
pon. 8:15-10:00  CTI 406
2. BE Team Project
sr. 12:15-14:00
3. Systemy Operacyjne 1
pt. 12:15-13:00  E1
4.  Systemy Operacyjne 1
nd. 8:15-10:00  E2 (zjazdy 6-10)